Blogg & nyheter

Lathund för att säkerställa chefers kritiska tänkande

En av de viktigaste egenskaperna för en chefs framgång är förmågan till kritiskt tänkande (i tidigare inlägg har vi även talat om den emotionella intelligensen, självinsikten, tilliten/empatin och självkontrollen/stabilitet (resiliens) som andra viktiga ingredienser. Innan du lägger ödet för ditt företags framgång i händerna på en ny ledare - tänk på vikten av att utvärdera denna förmåga! Läs mer här:

2018-12-08T23:28:03+00:002018-06-29|

Leda med EQ när AI fattar besluten?

Hur kommer ledarskapet förändras i takt med inträdet av den artificiella intelligensen på arbetsplatsen? När "mänsklig intelligens" ersätts av artificiell? Här räknar vi upp ett antal egenskaper och förmågor som vi tror kommer vara avgörande för att lyckas som chef i AI-åldern. Med robotar i teamet? T ex ödmjukhet och anpassningsförmåga - men det räcker inte - läs mer här!

2018-04-27T12:10:24+00:002018-04-27|

GDPR – har du dina personuppgifter hos oss?

Vårt arbete med att vara "GDPR-kompatibla" är klart så tillvida att vi säkrar upp alla personuppgifter vi har i våra system och säkerställer processer internt för att följa intention och regelverk. Det innebär bl a att alla som någon gång varit med i en process eller spontant anmält sig till oss för att finnas med i vårt nätverk nu löpande får mail om att omregistrera sig för att godkänna de nya villkoren, vilket ska vara gjort före 25 maj. Läs mer här!

2018-12-08T23:28:04+00:002018-04-19|

Mångfald i nätverk = högre börsvärde!

Företag gynnas av en vd med starka nätverk. Starka kontakter med personer med olika demografiska bakgrunder och färdigheter skapar ett högre börsvärde för sina respektive bolag. Forskare ser att detta större värde kommer från lyckosamma innovationer och en framgångsrik, diversifierad M&A-strategi. Mångfald i en ledarnas sociala nätverk är en viktig ingrediens i jakten på tillväxt. Läs mer här!

2018-12-08T23:28:04+00:002018-04-11|