Blogg & nyheter

GDPR – har du dina personuppgifter hos oss?

Vårt arbete med att vara "GDPR-kompatibla" är klart så tillvida att vi säkrar upp alla personuppgifter vi har i våra system och säkerställer processer internt för att följa intention och regelverk. Det innebär bl a att alla som någon gång varit med i en process eller spontant anmält sig till oss för att finnas med i vårt nätverk nu löpande får mail om att omregistrera sig för att godkänna de nya villkoren, vilket ska vara gjort före 25 maj. Läs mer här!

2018-12-08T23:28:04+00:002018-04-19|

Mångfald i nätverk = högre börsvärde!

Företag gynnas av en vd med starka nätverk. Starka kontakter med personer med olika demografiska bakgrunder och färdigheter skapar ett högre börsvärde för sina respektive bolag. Forskare ser att detta större värde kommer från lyckosamma innovationer och en framgångsrik, diversifierad M&A-strategi. Mångfald i en ledarnas sociala nätverk är en viktig ingrediens i jakten på tillväxt. Läs mer här!

2018-12-08T23:28:04+00:002018-04-11|

Modet att stå stilla i blåsten

Om du inte lyssnat på Tankar för dagen, P1 6 april, rekommenderar vi härmed fem minuters visdom kring ledarskap! Thomas Sjödin, pastor i från Göteborg, sätter fint fingret på vad som skiljer framgångsrika ledare från de mindre framgångsrika. Eller som en vd en gång uttryckte det "en vd:s viktigaste uppgift är att ta bort all ångest ur organisationen."

2018-04-19T12:12:41+00:002018-04-06|

Chefer har svårt att rekrytera rätt kompetens

Svenskt Näringslivs rapport här kring svenska företags rekryterings och kompetensbehov. Många arbetsgivare betonar vikten av personliga egenskaper vid rekrytering. Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet är brist på personer med rätt attityd och engagemang den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera. Läs mer här!

2018-12-08T23:28:04+00:002018-03-14|

Grit & Grace – chefens väg till framgångsrika team

Hur får man då till både ”grit” och ”grace” i laget? Forskning visar att det handlar om att odla tre specifika känslor: erkänsla (uppskattning), medkänsla (empati) och stolthet. Dessa tre känslor ökar inte bara tålamodet och uthålligheten i en grupp utan bygger också sociala band. Här läser du om kopplingen Grit & Grace!

2018-12-08T23:28:05+00:002018-02-23|

Hur leda i disruption genom att skapa nya mentala kartor

Informationsflödet i dag, i all hastigare takt, kräver ett helt annat tankemönster. Våra mentala kartor är föråldrade och att vi fortfarande säger att solen går upp och solen går ner är exempel på hur svårt vi har att bryta tankemönster. Att vara ledare i disruption är att skapa nya mentala kartor! Läs summering artikel från psychologytoday här!

2018-12-08T23:28:05+00:002017-11-24|

Rädslor och prestationsångest i chefsrollen – summering frukostsamtal

Den 17 november samlades ett 50-tal intresserade ledare för att lyssna på Caroline af Ugglas (vvd Svenskt Näringsliv, Golnaz Hashemzadeh Bonde, vd Inkludera Invest, författare, under ledning av psykolog Kristina Spegel. Vad är chefer rädda för och hur kan man bli en bättre ledare genom att förstå sina rädslor? Läs mer här och få tips på bok i ämnet!

2018-12-08T23:28:06+00:002017-11-16|