Medlemsföretaget Järna Rosodling AB, fotograf David Thunanader

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi arbetar för att för att främja företagens gemensamma intressen, fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och förståelse för företagandets grundläggande betydelse för Sveriges välstånd. Våra 49 medlemsorganisationer har tillsammans 60 000 medlemsföretag med totalt över 1,7 miljoner anställda.

Läs mer om Svenskt Näringsliv på https://www.svensktnaringsliv.se

Uppdraget

Svenskt Näringsliv söker nu en erfaren HR-chef att leda, utveckla och förvalta Svenskt Näringslivs HR-arbete såväl på strategisk som operativ nivå mot uppsatta mål och med öga för organisationens behov.

HR-enheten ansvarar för helheten inom kompetensförsörjning och säkerställer att Svenskt Näringsliv fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Arbetet innebär också att agera som ett kvalificerat chef- och ledarstöd. Du säkerställer att fastställda policys och riktlinjer efterlevs, samt initierar och implementerar nya verktyg som skapar nytta för medarbetare och chefer. HR-chefen är en initiativtagare och driver strategiska frågor för ökad nytta i organisationen.

HR-enheten består av tre kvalificerade medarbetare, och HR-arbetet inom och mellan organisationerna i Svenskt Näringsliv är idag etablerat och utvecklat. Du är även medlem i ledningsgruppen inom Verksamhetsstöd och utveckling och är adjungerad i Svenskt Näringslivs ledningsgrupp. Utöver uppdraget för Svenskt Näringsliv kommer HR-chefen att vara engagerad i frågor som berör den övriga sfären, dvs medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv.

Vem är du?

Du har flera års erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete inom en större organisation med ansvar för helheten, och cirka fem till tio års ledarerfarenhet. Du kommer troligen från en större organisation, företrädesvis en ”kunskapsorganisation” med medarbetare som är högt specialiserade och innehar expertkompetens.

Du har erfarenhet av utveckling och förändringsledning, och är van att agera stöd i chefs- och ledarskapsfrågor. Du har utvecklat goda samarbeten med andra enheter inom och utanför den egna verksamheten.

Du har kunskap inom hela employer branding-området, att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och vid behov avsluta, med mål att Svenskt Näringsliv ska vara en välmående och attraktiv arbetsgivare.

Du är intresserad och har erfarenhet av administrativa processer, systemstöd och allt från implementation till utveckling som genererar effektiviseringar.

Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och näringslivet.

Du har läst vid personalprogrammet eller motsvarande. Komplettering inom företagsekonomi är meriterande.

Ansökan senast 24 februari 2019, intervjuer sker löpande, vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Stina Nord 073-6545257, Lena Kredell Isaxon 070-7977778

2019-02-05T13:23:26+00:002019-02-04|