Om uppdragsgivaren

Svensk Scenkonst är en heltäckande bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Organisationen representerar över 110 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Uppdraget är att verka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemmarna att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Medlemsorganisationerna finns inom alla sektorer (privat, kommunal, regional och statlig) och över hela landet. På privatteatersidan, som ökat i omfattning på senare år, ingår såväl traditionella privatteatrar som produktionsbolag och upplevelseparker. Det gränsöverskridande samarbetet gör att Svensk Scenkonst kan samla branschen i en gemensam, stark organisation.

Svensk Scenkonsts vision är alla ska ha möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet i hela landet. Svensk Scenkonst ska ha en central plats i samhällsdebatten, och vara den samlande och självklara bransch- och arbetsgivarorganisationen för verksamheter kopplade till professionell scenkonst. Svensk Scenkonst ska ge medlemmarna optimala förutsättningar att bedriva och utveckla sin konstnärliga verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare. Svensk Scenkonst arbetar ständigt för att tydliggöra sitt uppdrag och erbjudande, arbeta närmare medlemmarna och säkerställa att de ser ett värde i medlemskapet.

Ditt uppdrag som administrativ chef

Ett övergripande ansvar för hela verksamhetens administrativa rutiner. Den administrativa organisationen som består av ekonomi, hr/lön, medlemsadministration, IT/säkerhet och internservice/kontoret. Organisationen består av en ideell föreningen och ett dotterbolag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:   

Administrativa chefen har en bred roll som spänner över många områden, inklusive viss rådgivning till medlemmarna i ekonominära frågor.

  • Ansvara för ekonomifunktionen (budget/prognoser, bokslut, ÅR, rapportering och viss kapitalförvaltning).
  • Som styrelsens sekreterare förbereda och föredra samt protokollföra ärenden i styrelser samt årsstämmor.
  • Ansvara för medlemsadministration och introduktion av nya medlemmar
  • Ansvara för HR/personalfrågor
  • Säkerställa en säker och effektiv IT-miljö – via outsourcad partner – samt ansvara för alla kontors- och lokalfrågor med tillhörande avtal.
  • Leda och fördela arbetet inom den administrativa enheten, med personalansvar för två medarbetare.
  • Är kontaktyta mot medlemmar i vissa ekonomifrågor och leder nätverk för ekonomichefer hos medlemsföretagen

Du är också ansvarig för processen kring remisshantering, och blir involverad i att t ex skriva sammanfattningar av politiska utredningar samt idka omvärldsbevakning inom det kulturpolitiska området.

Administrativ chef är medlem av ledningsgruppen.

Vem är du?

Du har erfarenhet från liknande roll inom ekonomi och administration, som chef minimum fem år. Du är road av och duktig på att både förvalta och utveckla rutiner och processer, allt för ökad effektivitet och smidiga lösningar – så att hela kansliet kan utföra sitt uppdrag för medlemmarna på bästa sätt.

Din utbildningsnivå är akademisk examen, företrädesvis civilekonom.

Du har stort intresse för scenkonsten/kulturbranschen, en samhällsorienterad person med intresse för det politiska systemet.   

Som person besitter du följande förmågor:

Du skapar förtroende internt och externt.

Du har pondus med hög integritet och genomslagskraft.

Du är stabil och trygg med hög social kompetens.

Du är en bra ledare som arbetar nära och via dina medarbetare, både tydlig och lyhörd,

Du är strukturerad med förmåga att effektivisera, har uthållighet och tålamod med att jobba långsiktigt med dina frågor och trivs med ett arbete som innebär både ”högt och lågt”,

Kommunikativ både muntligt och skriftligt, du är en god stilist på svenska och hanterar även engelska bra.

Du erbjuds

En stimulerande och utvecklande roll med stort ansvar. Du blir en del av ett litet kansli med dedikerade och engagerade medarbetare, i centrala Stockholm – där alla arbetar för att stärka scenkonstbranschen i hela landet!

För frågor ring Fredrika Schartau, 070 510 71 30, välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande – sista ansökan 30 maj.

2019-05-03T08:57:23+00:002019-05-03|