Vill du arbeta för ett universitet under stark utveckling och med höga ambitioner? Har du erfarenhet av revision och vill bidra till utveckling? Nu söker vi en internrevisionschef som via granskningar bidrar med förslag till förbättringar av intern styrning och kontroll för att vi ska uppnå våra verksamhetsmål.

Om uppdragsgivaren

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 500 anställda, 400 doktorander och 15 000 studenter. Vill du vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus? Här är vi med och skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa.

Arbetsuppgifter

Universitetet är ett av landets mest attraktiva universitet och våra utbildningar har många sökanden. Vår forskning spänner över många fält och håller hög kvalitet, såväl nationellt som internationellt. Universitetet har mycket aktiv samverkan med näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och myndigheter Som internrevisionschef stödjer du den verksamhet som Örebro universitet bedriver och ansvarar för den interna revisionen. Internrevisionen är en viktig del i det kontinuerliga arbetet för att utveckla verksamheten. Stöd ges i form av granskning av processer, förbättringsförslag och som rådgivning i särskilda frågor.

Internrevisionen arbetar på universitetsstyrelsens uppdrag, är fristående från den operativa verksamheten och administrativt placerad under rektor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av revisionsarbete från en privat revisionsbyrå, eller med erfarenhet från internrevision. Erfarenhet från annan gransknings-/utredningsverksamhet kan också vara en lämplig bakgrund. God kunskap och erfarenhet från offentlig förvaltning och dess ramverk är meriterande liksom erfarenhet från arbete vid universitet, högskola eller liknande organisation.

Du har en högskoleexamen på lägst kandidatnivå (exempelvis inom ekonomi eller juridik) och kan kommunicera väl i tal och i skrift.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, ditt intresse av att lära dig om universitetets verksamhet och din förmåga att bidra i vårt kvalitetsarbete. Du har lätt för att skapa goda samarbeten med andra personer, kan agera självständigt och med omdöme.

Örebro universitet erbjuder dig som medarbetare en rad förmåner: generösa semestervillkor, friskvårdspeng och friskvårdstid, föräldravänlig arbetsplats och en arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet.

Ansök senast 17 oktober – vid frågor ring rekryteringskonsulter Stina Nord eller Fredrika Schartau 0736 54 52 57 eller 0705 10 71 30. Intervjuer sker löpande.

2019-09-18T07:19:12+00:002019-09-12|