Lär av en mästare… da Vincis ledarskapstips!

Deloittes Insight Magazin bjuder på en tankeväckande artikel kring ledarskap och hur vi kan inspireras av en mästare som Leonardo da Vinci! Läs hela artikeln här och vår summering nedan: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/leadership-lessons-from-leonardo.html Finn de oväntade sambanden! Som Leonardo som sökte kunskap på oväntade ställen inom filosofin och psykologin. Tänk utanför ramen