Chef och ledare

Att utvärdera potentiella chefer för framtida positioner är avgörande för att en organisation ska lyckas. Vi har genom åren genomfört hundratals chefsbedömningar och kan vara ett stöd när en organisation ska tillsätta en chef. Att få hjälp med en utvärdering av redan identifierade kandidater till strategiskt viktiga poster är betydelsefullt för alla organisationer. Kanske finns interna presumtiva kandidater, det kanske är en person som aldrig har vart chef tidigare – finns ledarpotential? Vill man som företag säkra sin egen successionsplanering kan Signpost vara ett stöd.

 

Vi fokuserar på att bedöma individens kompetens, personliga egenskaper, kapacitet, arbetssätt, styrkor och begränsningar kopplade till den aktuella befattningen. Vilket också kan ge information om eventuellt utvecklingsbehov.

 

Vi säkrar er successionsplanering och vi identifierar ledarpotential, nu och för framtiden.

 

Chefer behöver rätt start i sitt uppdrag. Ju tyngre ansvar och uppdrag, desto ensammare kan chefen vara i sin gärning. Vi arbetar med att säkerställa en bra start via vår tjänst On-Boarding.

 

Kraven ökar på att man som ny chef ska komma in i den nya rollen snabbt och effektivt. Har Signpost vart delaktig i rekryteringsprocessen har vi kännedom om den nya chefen och organisationen som kan bidra för att skapa ett bra och anpassat on-boarding program. Det här är till stor nytta både för den nyanställde och organisationen.

 

En ledningsgrupp eller ett team kan fungera bättre om deltagarna förstår varandras egenskaper och drivkrafter. Vi kan stödja med en analys av nuläget – en ”temperaturmätning” för att öka kunskapen om deltagarnas styrkor och tillgångar, för att ta tillvara på gruppens dynamik maximalt.

 

Vi ger verktyg för att öka den egna självinsikten, för att öka förståelsen för kollegor i ledningsgruppen vilket leder till att vi får ut det mesta och bästa av varandra!

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering

Vi har vid flera tillfällen utbildat chefer inom det området som vi själva arbetar med dagligen – rekrytering. Hur ska man tänka inför en rekrytering, hur ser vårt framtida behov ut? Hur skapar man en kravprofil på bästa och mest effektiva sätt? Hur genomför man en rekrytering som gör att man hittar precis den rätta personen för den nya rollen i företaget? Konkret intervjuträning, fällor och fallgropar.

 

Utbildning eller workshop för chefer i – medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal.

 

Skapa samsyn och gemensamt språkbruk för företagets chefer vad det gäller processen medarbetar-/utvecklings- och lönesamtal, samt feedbackstruktur. Syftet kan vara för inspiration och för att skapa en insikt av värdet och nyttan av de olika samtalen. Eller anpassat utifrån företagets egna önskemål och strukturer, med utgångspunkt i företagets affärsmål.