Maria har arbetat inom Kulturens under flera år och har sedan  juni 2021 varit  tillförordnad förbundschef. Från och med den 1 december 2021  axlar hon rollen som Kulturens nya förbundschef.