Vi jobbar bransch-brett och med chefer på både ledningsgruppsnivå likväl som till mellanchefspositioner – här ett axplock av tjänster vi rekryterat till. För fler referenser se flik referenser https://signpost.se/genomforda-uppdrag

 • Tillsättning av Interim Facility Manager till ESAB AB
 • Rekrytering av VD till Kulturens Bildningsförbund
 • Rekrytering av Branschansvarig till TEKO
 • Rekrytering av IT-chef till Skansen
 • Rekrytering av Stadsbyggnadschef till Vaxholm Stad
 • Rekrytering av IT-digitaliseringschef till Vaxholm Stad
 • Rekrytering av Ekonomichef till Visita
 • Rekrytering av Näringspolitisk chef till Visita
 • Rekrytering av HR-chef till Scienta Scientific
 • Rekrytering av VD:ar till Teater- Musik och Dansallianserna
 • Rekrytering av Museichef till Skansen
 • Rekrytering av Country Manager till British Motor Group
 • Rekrytering av HR-chef till Attendo
 • Rekrytering av HR-chef till SISAB
 • Rekrytering av HR-direktör till Luftfartsverket LFV
 • Rekrytering av Affärsenhetschef till RentADoctor
 • Rekrytering av VD till Tebab
 • Rekrytering av CFO till KungSängen
 • Rekrytering av Administrativ chef till Tyska Skolan
 • Rekrytering av Förbundsdirektör till Bemanningsföretagen
 • Rekrytering av VD till Mälaren Hästklinik
 • Tillsättning av Interimchef – upphandling/inköp – kommun
 • Tillsättning av Interimchef – HR – byggbolag
 • Rekrytering av Utbildningschef till Brandskyddsföreningen
 • Rekrytering av VD till Publit AB
 • Rekrytering av HR-chef till Brandskyddsföreningen
 • Rekrytering av Kulturchef till Nacka Kommun
 • Rekrytering av  CFO till NEWS
 • Rekrytering av en HR-chef till Telenor ”Head of Employment and Labor Law”
 • Rekrytering av Generalsekreterare till nya Teko Bransch
 • Rekrytering av en Rektor till Nacka Kommun
 • Rekrytering av två chefer till Kunskapscentrum på Brandskyddsföreningen
 • Rekrytering av Teknisk chef till Axel Larsson AB
 • Rekrytering av Marknads/kommunikationschef,  ekonomichef och HR-chef till Brandskyddsföreningen