Möt Helena Björk – senior rekryteringskonsult på Signpost

Nytänk krävs för att rekrytera framtidens ledare

Det var intresset och nyfikenheten på människor som fick henne att lämna juristyrket efter 20 år och satsa på en ny karriär som rekryterare. Nu ser hon fram emot att fortsätta utveckla och utmana framtidens chefsrekrytering. Möt Helena Björk – senior rekryteringskonsult på Signpost.

Vi träffar Helena på Signposts nya kontor på Vasagatan i Stockholm – mitt i den pulserande citykärnan. Interiören är modern, i dova gröna toner och utsikten över Stadshuset och Riddarfjärden är slående vacker från solterrassen. Flytten symboliserar på flera sätt en ny spännande utvecklingsfas för Signpost.

Helena Björk är juristen som efter 20 blev rekryterare.

Härifrån kommer Signpost fortsätta driva på utvecklingen inom modern chefsrekrytering.
Detta i en snabbrörlig värld som ständigt ställer nya krav på ledarskapet – och på chefsrekrytering.

Helena ser fram emot att vara med på resan.

– Min första tid på Signpost har verkligen varit jättekul. Att först få lära känna grundarna Fredrika och Stina och känna in hur de jobbar med kunderna och vad som är viktigt för de olika företagen har varit väldigt lärorikt. De båda har verkligen gjort ett fantastiskt avtryck i branschen, och byggt upp ett fantastiskt bolag. Det finns stor potential att vidareutveckla verksamheten med nya tankar och idéer, säger hon.

Bakgrund på TNG

Helena Björk ser fram emot att fortsätta Signposts chefsrekrytering.

Helena Björk är juristen, som efter 20 år i bankvärlden, bestämde sig för att byta yrkesbana och satsa på rekrytering. Ett val hon inte ångrat och som först tog henne till Amendo och sedan vidare till TNG, Signposts systerbolag.

– Jag lockades redan från början av TNG:s inriktning på fördomsfri rekrytering och det systematiska och kompetensbaserade arbetssättet. Jag lärde mig otroligt mycket under mina sex år på bolaget och fick nya verktyg att jobba med, berättar hon.

Under våren 2022 dök det upp en öppning på Signpost och Helena var inte sen att nappa. Att nischa sig mot enbart chefsrekrytering, och jobba med Diversity Executive Search, lockade och kändes som ett bra nästa steg i karriären.

Tydligt fokus på Diversity

Helena tycker att Signpost på många sätt utmärker sig från konkurrenter på samma arena. Inte minst utifrån bolagets kompetensbaserade arbetssätt där processen är under ständig utveckling med ett tydligt fokus på Diversity.

– På Signpost vill vi vara öppna och jobba utan bias. Vi utmärker oss också genom att alltid vara två seniora konsulter per uppdrag, och genom att jobba mycket med rådgivning gentemot kunderna. Vi vågar också utmana våra kunder, säger hon.

Just det sistnämnda tycker Helena är en rolig del av jobbet. Att utmana och ifrågasätta – och få kunden att tänka ett varv till. För att fokus ska hamna rätt och för att ge den bästa kandidaten bäst förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Helena Björk, senior rekryteringskonsult på Signpost.,  om framtidens chefsrekrytering.

Hur viktigt är branscherfarenhet vid chefsrekrytering?

I dessa diskussioner är frågan om specifik branscherfarenhet ett ständigt aktuellt ämne, där Signpost gärna sticker ut hakan. ”Slopa kravet på branscherfarenhet vid chefsrekrytering” skrev bland annat Anna Rydbacken, i sin VD-blogg nyligen.

Helena håller med. Potentialen och personligheten måste få mer utrymme i rekryteringsprocessen – även i chefsledet.

– Självklart måste det finnas en grundnivå när det kommer till erfarenhet. Men det finns ett uttryck som lyder ”Hire on skills, fire on attitude”. Det säger en del om hur viktig personligheten faktiskt är. Och det är en utmaning. Erfarenhet är lättare att ta på, förstå och relatera till. Att förutse hur en person kommer prestera i sin roll skulle jag säga är den största utmaningen när man jobbar med rekrytering. Här gäller det att ha tilltro till de verktyg som vi faktiskt har idag, till exempel i form av tester och kompetensbaserade frågor vid intervjuer.

Vikten av psykologisk trygghet

Helena kommer också in på begreppet VUCA, som beskriver den snabbföränderliga värld vi lever i – och de ledaregenskaper som blir viktiga. Här är förmågan att skapa psykologisk trygghet en grundsten för ett framgångsrikt ledarskap.

– Idag behöver en ledare kunna skapa den psykologiska tryggheten som gör att alla känner sig bekväma med att ifrågasätta och dela med sig av sina idéer. För att alla ska kunna bidra med sin fulla potential i en föränderlig omvärld.

Helena Björk, senior konsult på Signpost


Den moderna ledaren måste också kunna leda och omfamna alla de förändringar som sker just nu. Och ha rätt skills för att bygga en stark företagskultur – en vi-känsla, som är en annan stor utmaning för nutidens chefer och VD:ar. Inte minst när vi i allt större utsträckning jobbar hybrid och inte ses på kontoret varje dag. Här måste chefen stå stadigt och visa vägen.

– En modern ledare får inte vara rädd för förändring, även om det är utmanande.

Så hittar Signpost framgångsskapande ledare

Helena Björk, senior rekryteringskonsult på Signpost, om utmaningar kring chefsrekrytering.

Hur hittar man då nya tidens chefer och ledare?

Helena poängterar vikten av att lyfta blicken. Att leta efter rätt kompetens utanför sina egna nätverk. Utanför sin bransch.

– Sedan tror jag på en kombination av search och annonsering. Med en attraktiv annonsering når du ut till många kandidater. Med bra search bygger du pipelines.

I sin search har Signposts konsulter stor fördel genom att jobba utifrån ett 360-graders perspektiv kring kravprofilen.

För att få en helhetsbild av uppdraget intervjuas till exempel flertalet personer i organisationen. Egentligen alla kontakter som den nya medarbetaren kommer att ha. Och det gäller även för VD-tillsättningar.

På så sätt kan Helena och hennes kollegor ge den sökande en rättvisare och mer målande bild av företaget i fråga. Det blir också lättare att sätta basen, kravprofilen, för den aktuella tjänsten och med rätt bakgrundsfakta hitta den bästa kandidaten.

Ser fram emot Signposts utvecklingsresa

Helena har nyligen firat ett år på Signpost och hon ser fram emot många fler.

– Det ska bli kul att vara med och fortsätta utveckla bolaget och få utmana branschen och kunderna. För att de ska lyckas än bättre med att anställa rätt personer till deras uppdrag. Jag vill få dem att våga att inte luta sig mot enbart erfarenheter utan också titta på potentialen och personligheten, säger hon.

Helenas 3 tips till dig som ska rekrytera chefer

  1. Rekrytera på potential snarare än att stirra dig blind på erfarenheter. Potentialen kan vi identifiera med hjälp av testverktyg och kompetensbaserad rekryteringsmetodik.
  2.  Jämför kandidater i första hand med den kravprofil vi jobbat fram och inte med varandra. Det kommer i nästa steg.
  3.  Låt dig utmanas av din rekryterare för att hitta de bästa kandidaterna. De kan finnas i helt andra branscher.

Vill du veta mer om hur Signpost kan hjälpa just din organisation att tillsätta framgångsskapande chefer, VD:ar och interimskonsulter? Hör av dig så ser vi fram emot en närmare dialog!

Kontakta Signpost här!