Kundcase

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper föreningen människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Föreningen producerar utbildningar som sträcker sig från allmän brandkunskap till specialområden. Föreningens servicebolag utvecklar och tillhandahåller vissa av dessa utbildningar till regionerna vilket regleras kommersiellt i avtal mellan parterna. Föreningens förlag producerar material kring brandskydd. Det är böcker, presentationer, faktablad, filmer med mera, samt utgivning av tidningen BrandSäkert.

Brandskyddsföreningen har genomgått ett stort förändringsarbete internt, med större kommersiellt kundfokus, varumärkesarbete, organisatoriska och strukturella utvecklingsprojekt som drivits av en styrelse och ledning på föreningsnivå likväl som i den operativa verksamheten – Brandskyddsföreningen Service AB – under ledning av VD Lena Lind.

Signpost har haft förmånen att under alla dessa projekt vara en vägledande part när organisationen i sin resa utvecklats med nya chefspositioner – alltifrån rekrytering av ekonomichef, hr-chef, utbildningschef, kundtjänstchef, försäljningschef – till att stötta i personbedömningar på interna kandidater som växlar upp i sina chefsroller.

Familjebostäder

Familjebostäder är en av Signposts avtalskunder – via en offentlig upphandling avseende chefsrekrytering är vi stolt avtalsleverantör inom det området sedan 2018.

Familjebostäder är ett av Stockholms stads kommunalt ägda bostadsbolag med ett stort och viktigt uppdrag – att bygga framtida Stockholm med attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov.

Familjebostäders vision är att erbjuda välkomnande och smarta boendemiljöer för dagens och morgondagens stockholmare.

Vårt nära och fruktbara samarbete bygger på en stor förståelse för de utmaningar som varje enhet har i just sin verksamhet. Att hitta de chefer som levererar resultat och bidrar till Familjebostäders starka position på marknaden kräver av oss en stor förståelse för de ledarutmaningar man står inför, likväl som att kunna bedöma chefers potential och matchning mot Familjebostäders önskemål och värderingar.

I varje uppdrag är det av yttersta vikt för framtida chefsförsörjning inom Familjebostäder att vi på Signpost på allra bästa sätt agerar som Familjebostäders förlängda arm i denna process för att attrahera rätt kompetens.

Senaste rekryteringen har varit en chef inom Fastighetsavdelningen.

ELU

För ELU konsult AB har vi genomfört hel dags-workshops kring samtal – medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal. Med utgångspunkt i företagets affärsmål och årscykel har vi gemensamt arbetat med cheferna i dessa frågor.

Vårt uppdrag för en av uppdragsgivarna – ett konsultbolag i teknikbranschen – gick i korthet ut på att få en samsyn och gemensamt språkbruk för företagets chefer vad det gäller processen medarbetar-/utvecklings- och lönesamtal, samt feedback. Dagen var menad för att ge alla chefer inspiration och insikt av värdet och nyttan av de olika samtalen. En bieffekt var naturligtvis att stärka varje person i sin chefsroll.

Vi utgick från en årscykel: utvecklingssamtal, lönesamtal och löpande feedback. En stor del av dagen handlade om lönepolicyn och de värderingsgrunder som är vägledande. Under dagen diskuterades roller och utvärderingsmodeller, även kompetensbegreppet och rekryteringsfilosofin. Vi diskuterade och gick igenom behovet av SMARTA mål, samtalsteknik, fallgropar och värdet av att ge feedback samt konsten i detsamma – där metoden Feed Forward kan vara ett extra starkt verktyg. ”en mycket uppskattad dag, vi fick med oss många idéer och tankar som vi nu konkretiserar och verkställer i vår verksamhet” Anette Karåker, HR-chef ELU Konsult AB

Fler kunder