Attendo söker Kvalitetschef

Attendo leder utvecklingen i att utveckla dagens och morgondagens omsorg i Norden. Under våra drygt 35 år inom omsorgen har vi varit pionjärer i att utveckla kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, funktionsomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Vi är nu redo att ta nästa steg i kvalitetsarbetet genom att i ännu högre grad rikta fokus på den enskildes livskvalitet och förebyggande hälsa.

Uppdraget

Som Kvalitetschef i Attendo Sverige kommer du att leda arbetet med att utveckla Attendos kvalitetsarbete och därmed ha en nyckelroll i att utveckla Attendo som helhet. Digitalisering och införande av välfärdsteknik ger oss nya möjligheter – nya arbetssätt ska förenkla för medarbetare samtidigt som de bidrar till ökad kundnytta och patientsäkerhet. Samhällets och omvärldens krav ökar och kvalitetsavdelningen är ett viktigt stöd för verksamheten i fråga om patientsäkerhet, rutiner och regelverk.

Du är en del av ledningen för Attendo Skandinavien och rapporterar direkt till Affärsområdeschefen. Du samverkar i utvecklingsfrågor med motsvarande funktion i Attendo Finland och föredrar regelbundet för koncernledning och styrelse.

Målet för Attendo är att alltid leverera en högkvalitativ omsorg utifrån kundernas behov.

Ditt ansvar är att leda och utveckla kvalitetsavdelningen, som idag består av 11 högt kvalificerade medarbetare. Avdelningen ger operationellt stöd till chefer och medarbetare i verksamheten omfattande utbildning, löpande kvalitetsuppföljning, förbättringsarbete, utredningsarbete samt stöd vid särskilda händelser och behov.

I ansvaret ingår att ta fram och implementera strategiska såväl som mer operativa planer på kort och lång sikt.

Inom ramen för din roll förväntas du både driva kvalitetsutveckling och digitalisering som stödjer ett modernt, datadrivet och effektivt kvalitetsarbete.

Du är ytterst ansvarig för våra kvalitetssystem, som t ex journalsystem och vårt digitala signeringssystem, vilket ställer krav på att du har en förståelse för informationssäkerhet, IT-struktur och hur man använder systemen i verksamheten.

Kvalitetsavdelningen arbetar korsfunktionellt tillsammans med andra funktioner inom Attendo Skandinavien (ex. Verksamhetsutveckling, HR, Ekonomi, Marknad, IT och Systemförvaltning).

Vem är du?

 • Du har gedigen erfarenhet av patientsäkerhetsarbete och kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Du är snabb i analys och jobbar proaktivt och strukturerat med åtgärder och ständiga förbättringar samtidigt som du står lugn och saklig i dialogen med uppdragsgivare, media och granskande myndigheter.
 • Du har erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit projekt i syfte att förbättra arbetssätt, kvalitet och medarbetar-/kundnöjdhet.
 • Goda färdigheter inom förändringsledning, nätverksbyggande och god kommunikationsförmåga.
 • Med god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift, ex. är du van att ta fram presentationsmaterial som kan användas på såväl verksamhets- som ledningsnivå.
 • Du har flera års ledarerfarenhet och gärna med erfarenhet från en värderingsstyrd kunskapsorganisation.
 • Utbildningsmässigt ser vi framför oss en relevant akademisk utbildning, ex läkare, sjuksköterska, civilingenjör, ekonom eller socionom.
 • Flytande i engelska och svenska.

Dina egenskaper präglas av

 • Du är intresserad av människor och ser möjligheten och kraften i varje individ. Med kompetens, engagemang och omtanke vill du ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar i sina liv. Du är genuint intresserad av utveckling och trender såsom nya behandlingsmetoder.
 • Som ledare har du en kommunikativ stark förmåga och har lätt för att skapa förtroende och tillit. Du leder genom att coacha och motivera – skapar engagemang för att på ett effektivt sätt nå gemensamma mål.
 • Du har en entreprenöriell profil, som ser möjlighet till utveckling och tillväxt – både organiskt och genom förvärv, samt att utveckla verksamheter och se möjligheter utifrån omvärldsförändringar.
 • För att passa in i vår kultur ser vi att du är jordnära, pragmatisk och har ett genuint intresse för vård och omsorg.

Vi erbjuder

En spännande roll med stort mandat i en organisation med engagerade medarbetare och en möjlighet att verkligen kunna göra skillnad och påverka framtidens omsorg! En kultur som är entreprenöriell och präglas av ett arbetsklimat med högt i tak och en stark tro på varje individs förmåga och bidrag till helheten.

Attendos vision är ”att stärka individen” vilket innebär att vi ser, stödjer och stärker varje människa. Vi vill att alla ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Vårt arbete utgår från våra värderingar – omtanke, engagemang och kompetens.

Vi ser fram emot ditt intresse! För frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Stina Nord 073-654 52 57 / Helena Björk 070-951 35 69.

Attendo är Nordens största privata omsorgsföretag med över 700 verksamheter och drygt 27 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi har under drygt 35 års tid utvecklat individanpassad omsorg med hög kvalitet. Verksamheten består av äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Läs mer om Attendo på https://www.attendo.se/