Om Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker är en riksorganisation och folkrörelse med närmare 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer samt andra liknande lokala arrangörer – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar utgör en ovärderlig infrastruktur för möten, kultur och demokrati i hela landet.

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

Riksorganisationens kansli finns vid Mariatorget i Stockholm och arbetar i huvudsak med medlemsservice i form av kulturförmedling, scen- och bildkonst, livesänd kultur, programsättning för biografer, arrangörsutveckling, arbetsgivarservice, verksamhetsutveckling, utbildning och ekonomirådgivning med mera, Verksamheten omfattar även opinionsbildning, folkrörelseutveckling, samt flera organisationsinterna nätverk.

Folkets Hus och Parker äger sju dotterbolag aktiva inom nöjes- och mötesverksamhet, biografdrift, förvaltning och service samt fastighetsförvaltning – med strategiskt syfte att skapa bättre förutsättningar och ökad nytta för organisationens medlemsföreningar. Totalt finns ett 70-tal anställda i koncernen.

Det finns sju folketshus- och parkregioner som tillsammans täcker hela landet. De är organiserade som ideella föreningar, och var och en av dem spelar en aktiv roll gentemot föreningsliv, organisationer, andra regionala nätverk samt den eller de av Sveriges regioner som ingår i deras upptagningsområde.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932). 

Läs mer på www.folketshusochparker.se

Vd:s ansvarsområden:

Vd leder och fördelar ansvarsområden med uppdrag och mandat från styrelsen och har ett övergripande ansvar för ekonomi och verksamhet. Du leder genom att säkerställa en ändamålsenlig organisation med ansvar för en god arbetsmiljö som ger engagerade och kunniga medarbetare, allt för att skapa nytta för medlemsföreningarna.

Självklart företräder du Folkets Hus och Parker i många sammanhang externt och är ansiktet och rösten utåt, med målet att tillvarata medlemsföreningarnas intressen och synliggöra organisationens nytta för samhället i stort. Detta omfattar även att driva Folkets Hus och Parkers frågor i politiska sammanhang, där du bland annat har löpande kontakter med myndigheter, departement, regering samt organisationer inom kulturbranschen och civilsamhället i stort.

Vd bereder och föredrar ärenden i Folkets Hus och Parkers styrelse samt i styrelserna för de bolag som ingår i koncernen.

Bland vd:s frågor ingår givetvis även att säkerställa en sund och hållbar ekonomi, kontinuerligt utveckla verksamheten, lyssna in medlemsföreningarnas behov samt arbeta med verksamhets- och affärsutveckling inom de områden som vänder sig publikt.

Dina kvalifikationer:

  • Du är en ledare med flerårig chefserfarenhet från medelstort bolag eller organisation, gärna med bakgrund i medlemsorganisation och/eller folkrörelse där du haft fullt budget/resultat- och personalansvar.
  • Vi ser det som av största vikt att du har mycket god inblick och förståelse för kulturbranschen.
  • Meriterande är erfarenhet av styrelsearbete samt god förståelse för offentligt finansierad verksamhet.
  • Du har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete där du skapar förankring och delaktighet.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker därför dig som är: 

Visionär med hög strategisk förmåga, är analytisk och har ett helhetsperspektiv. Du har god ekonomisk förståelse och förmåga att fatta beslut som gör Folkets Hus och Parker långsiktigt hållbart ur såväl ett ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv.

Som person är du utåtriktad och trivs med att utveckla och vårda personliga kontakter med företrädare för myndigheter, regeringskansli och andra beslutsinstanser samt inom civilsamhället i stort.

Dina ledaregenskaper präglas av:

  • Samarbetsförmåga – du är en relationsskapande lagspelare.
  • Tydlighet och trygghet med integritet (lyhörd och orädd).
  • En stark etisk kompass – du delar Folkets Hus och Parkers värdegrund och är en idéburen chef som motiverar och engagerar.
  • Att du är kommunikativ och trivs med att synas och höras i offentliga sammanhang, att ta debatt och att påverka.
  • Att du bär på ett genuint intresse för folkrörelser, demokrati och behovet av öppna mötesplatser i hela landet.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar vi med Signpost. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Björk, telefon 070-951 35 69 helena.bjork@signpost.se eller Stina Nord, telefon 073-654 52 57 stina.nord@signpost.se

Vi ser fram emot din ansökan som vi vill ha senast den 19 februari, intervjuer sker löpande.