• tappar humöret
  • trycker undan känslorna
  • slås ned av motgångar
  • rekryterar enbart på hårda färdigheter och kompetenser
  • säger ja till allt
  • avbryter samtal och tankegångar
  • undviker konflikter
  • trycker på med mer att göra
  • hyser agg
  • avfärdar nya idéer

Ring oss och ge dig själv en chans att förstå dig själv bättre – med hjälp av EQ-coaching!

 

enterprisersproject.com/article10-things-leaders-emotional-intelligence-never-do?