1000 c-level chefer har listat de största utmaningarna för 2018 i DDI: studie (Development Dimensions International)

 

Av de 28 utmaningarna från vilka de kunde välja var deras största bekymmer inte globala frågor som politisk instabilitet, klimatförändringar, terrorism eller en global recession. I stället handlar de största utmaningarna om chefernas ledarskap. Att utveckla ”Next Gen” -ledare och misslyckandet med att attrahera / behålla topptalanger bedömdes i topp fem med 64 procent respektive 60 procent av respondenterna. Hela artikeln går att läsa här

 

https://www.ddiworld.com/glf2018/ceo-challenges

 

Intervjuer med över 2500 HR-chefer/-experter gav samma svar men tyvärr med det mer nedslående faktumet att dessa personer var än mer pessimistiska i synen på den egna organisationens förmåga och kapacitet att övervinna just dessa utmaningar.

 

 

Ja, det är ju det vi säger – bra chefer gör skillnad! Att börja i tid med en plan för succession, att ständigt uppmärksamma och utveckla potentiella ledare internt och att vara en attraktiv arbetsgivare för både nya talanger och seniora chefer som bidrar med erfarenhet och kompetens – så kan vi fokusera sen på de övriga hoten!