I en blog från ansedda handelshögskolan INSEAD utvecklar Annet Aris, adjungerad professor, sina tankar kring den narcissistiske chefen. Det är ett faktum att många av toppskiktet ledare uppvisar vad vi kallar narcissistiska tendenser, på en glidande skala mellan knappt märkbara till sådana som kan vara förgörande för organisation och omgivning och i högre grad än genomsnittet.

 

Typiska attribut för en narcissistisk ledare (som de beskrivs i akademisk litteratur och forskning) är det myckna användandet av ordet Jag istället för Vi, högre frekvens av synlighet i press/media och en skillnad i hur man vårdar det egna ryktet som person, i förhållande till organisationens rykte som helhet.

 

Det handlar om att ”STAY GROUNDED”; Ha fötterna på jorden. För att undvika de narcissiska tendenserna rekommenderar Annet  chefer att oavbrutet ställa sig följande tre frågor:

 

Är jag omgiven av tillräckligt många kritiska röster? Möter jag tillräckligt mycket motstånd och motgång? Och sist men inte minst, har jag behållit kontakten med världen utanför mitt kontor?

 

Kritiska röster kan komma från många håll – familj och vänner kan vara ovärderliga, motgångar lär oss att inte döma och att möta motgång lär oss att vi inte kan ha kontroll över allt , vilket i bästa fall skapar en ödmjuk och icke-dömande inställning till omgivningen. Att behålla kontakten med världen utanför handlar om att ta sig tid att vara med där det händer, hos kunden, ”på golvet” bland medarbetarna – inte bara en gång, utan regelbundet och av äkta intresse.

 

Läs hela bloggen här

three-questions-humble-leaders-ask-

 

Annet Aris är utsedd till en av Nederländernas 9 mest inflytelserika kvinnor i näringslivet och nominerad som en av Europas 50 mest inspirerande kvinnor inom Tech 2016 (http://www.inspiringfifty.com/europe2016/)