Enligt en undersökning gjord av PwC i London, tillsammans med konsultfirman Harthill, har endast 8% av alla högre chefer den strategiska kompetens som krävs för att lösa de allra mest utmanande affärskritiska problemen i sina företag – s.k wicked problems. Detta är självklart oroande i en alltmer komplex värld.

Men glädjande nog finns lösningen runt hörnet – det är kvinnor över 55 som står för den! Läs hela rapporten i bifogade pdf eller en summering via pwc:s blogg från i maj här:

 

Länk till rapport i pdf

http://pwc.blogs.com/press_room/2015/05/women-over-55-will-solve-your-wicked-problems.html

 

 

I kombination med den alldeles färska studien från Göteborgs Universitet om att äldre chefer är mindre ego och bättre på att utveckla medarbetare ger detta tydliga signaler kring var vi ska hitta framtidens chefer. På plussidan har vi sålunda att vi alla kan glädjas åt att bli  äldre, men tyvärr på minussidan – alla är inte kvinnor…

 

Saxat ur rapporten som finns att hämta i sin helhet nedan:

 

Yngre chefer – detaljstyr och organiserar – äldre chefer har helikoptersyn och helhetsperspektiv.

Yngre chefer – driver egna intitativ – äldre chefer ger utrymme för andras initiativ

Yngre chefer – skapar visioner och mål – äldre chef skapar team och samarbete för att nå visioner och mål

Yngre chefer – ser sig själva som centrum för resultat – äldre chefer ser medarbetarna som centrum för resultatet.

Länk till rapport i pdf