Missnöje skapar misstro skapar osäkerhet skapar sämre prestation – som skapar missnöje…

Negativa attityder är självförstärkande. När chefer inte litar på sina medarbetares förmåga att klara jobbet, så skärper de kontrollen. Det får medarbetarna att bli osäkra, vilket gör att de presterar sämre, säger Jean-François Manzoni.

Som erfaren forskare om företagsledning och organisation riktar han sin kritik främst mot chefer, men den gäller även medarbetare.

 

– Alla har sin del av ansvaret när det gäller relationer. Det gäller både uppåt och nedåt i hierarkin, liksom mellan dem som finns på samma nivå. Överallt kan det uppstå negativa spiraler om man inte vinnlägger sig om att hindra det.

 

Om man skapar osäkerhet hos medarbetarna blir följden att medarbetares arbetsförmåga sänks. Det kan sedan ge ett skäl att byta ut dem.

Faran är sedan att detta mönster upprepas, även med nya medarbetare. Till sist måste ändå chefen – eller dennes överordnade – inse att felet främst ligger på annat håll.

 

– Det tar emot att erkänna detta. Men även när insikten har uppstått, är den svår att omsätta i handling. Många chefer är så fast i sina vanor att de inte kan ändra beteende.

Mycket beror på hur den mänskliga hjärnan fungerar, förklarar Jean-François Manzoni. Många chefer följer invanda mönster, eftersom det är enklast. Det kräver stor ansträngning om man i välkända situationer ska uppträda annorlunda än förut.

– Men chefer behöver öva sig på just detta. För dem räcker det inte att kunna reagera snabbt utan krävs också en större medvetenhet.

 

Som sagt – vi återkommer allt som oftast till den viktiga faktorn som går som en röd tråd i det framgångsrika ledarskapet – självinsikten.

Läs hela artikeln som publicerades i DN 5 oktober 2017 här:

DN_osäkra_chefer_skapar_missnöje