Närmare en miljon människor i Sverige känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet. Chefer upplever i ännu större utsträckning psykiskt obehag inför sitt arbete än medarbetarna, visar en ny undersökning från Jobbhälsoindex som tagits fram i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

 

Undersökningen visar även att chefer, särskilt manliga chefer, i större utsträckning känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet än medarbetarna.

 

Hela undersökningen läser du här och vi på Signpost intresserar oss självklart mer för VARFÖR? Det framkommer i undersökningen att det skiljer stort mellan branscher och mellan yngre och äldre (generellt – oavsett chef/medarbetare) samt mellan tjänstemannayrken/kollektivanställd. Stressfaktorn finns också som parameter.

 

Vi vet att det är psykiskt obehagligt för en chef t ex att:

Känna sig otillräcklig – d.v.s inte ha kompetens/förmåga/erfarenhet för att fylla sin roll och prestera det som krävs

Känna sig ensam och sårbar – d.v.s inte ha inre trygghet och sakna ett förtroende bland medarbetare/ledning/styrelse

Känna sig osedd och sidsteppad – d.v.s inte lyckas ha genomslagskraft, tydliggöra vision och kommunicera tydligt.

Att som chef bli ”befordrad till sin inkompetensnivå” är inte bra helt enkelt.

 

Hur frågan om den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet ska lösas ger tyvärr denna rapport inget klart eller enkelt svar på, och sannolikt finns heller inga enkla svar. Däremot kan rapporten och Jobbhälsoindex i övrigt ge ytterligare underlag för sådana diskussioner.

 

Detta är något som vi på Signpost gärna lyfter och belyser vid rekrytering och som är av vikt när vi intervjuar och testar kandidater; är personen trygg och balanserad, vad ser vi för risker i det kommande ledarskapet?

 

Läs hela rapporten här:

http://www.jobbhalsoindex.se/uploads/1/2/0/0/120098069/jobbh%C3%A4lsoindex_2018_1_rapport.pdf