Att sätta ihop ett vinnande lag – det är en ledares stora utmaning och i Psychology Today har några psykologer under 5 säsonger studerat NHL-lag som presterar som bäst – hur använder de den kollektiva förmågan?

 

Vi summerar artikeln:

”Den kollektiva kunskap, de färdigheter och förmågor som medlemmarna i en organisation besitter är en resurs som kallas humankapital. Detta humankapital är en viktig drivkraft för resultatet på sista raden – vinst och marknadsandelar. För detta ändamål strävar organisationer efter att förvärva ytterligare humankapital, antingen genom att ”tillverka” (via utbildning) eller ”köpa” (via rekrytering och anställning) medarbetarnas kunskaper, färdigheter och förmågor.

 

En nyligen publicerad studie visar emellertid att det inte bara är mängden mänskligt kapital som en organisation har till sitt förfogande som i slutändan avgör framgång, utan också hur organisationen använder kapitalet.  Man studerade framgången för National Hockey Leagues (NHL) lag under fem säsonger och fann att den långsiktiga prestationen i stor utsträckning drivs av ett lags tendens att spara sina bästa spelare för situationer där dessa spelare skulle få störst effekt. Lag som var mer benägna att placera sina mest betalda spelare på isen när laget låg illa till och behöll dessa spelare på bänken när laget ledde hade högre prestanda på säsongsnivå – jämfört med lag som inte laborerade med sina toppspelare på detta sätt.

 

Det handlar om att fördela resurser efter behov. Spelarnas energi är begränsad och värdefull. NHL-lag som använder denna resurs strategiskt är mer framgångsrika i längden, i förhållande till andra lag.

 

Det är emellertid viktigt att notera att genom att reservera toppspelare för när de är mest behövda utsattes NHL-teamen ofta för en minskad prestanda på kort sikt. Ändå bidrog denna villighet att ta en kortsiktig minskning av prestanda till högre prestanda under hela säsongen som helhet.

 

Denna studie har konsekvenser utöver NHL, den har bäring för hur alla organisationer hanterar sin personal. Precis som NHL-spelare blir trötta efter ett pass på isen, blir medarbetare i traditionella yrken också utmattade, till exempel när det gäller att möta snäva tidsfrister och hantera svåra kunder.

 

Denna studie kan vara inspirerande för chefer och andra som är ansvariga för att bemanna projekt och delegera arbetsuppgifter. Det är nog inte en bra idé att låta din bästa artist spela alla nummer! Att spara deras energi för när det behövs kommer sannolikt att betala sig i det långa loppet”

 

 

Artikeln är skriven av  James Beck, Ph.D.,  associate professor of industrial/organizational (I/O) psychology, University of Waterloo in Ontario, Canada