I denna artikel från Harvard Business Review diskuterar Bernie Swain, grundare av och ordförande i Washington Speakers Bureau, om vad i framgångsrika ledares karriärer som varit avgörande i att forma dem som personer – och utvecklat deras ledarskap. Bernie har intervjuat personer som t ex Condolezza Rice, Madeleine Albright och  Colin Powell, totalt ca 100 ledare som varit involverade i Washington Speakers Bureaus nätverk.

 

Konklusionen är självinsikt.  Självinsikten i att veta vem man är, men också varför man är den man är.  För någon är det en person, för andra en händelse och för någon annan omgivningen. 45 % angav en person som den viktigaste faktorn och nästan lika många en specifik händelse. Vad är det för dig?

 

Läs gärna mer här:  Successful Leaders knows

 

Ett längre utdrag ur Bernie Swains bok  går att läsa här What made me who I am