Äntligen sommarsemester – men hur blir det när vi kommer tillbaka?

 

Efter ett år kantat av såväl utmaningar som framsteg längtar många efter att få vila upp sig. Men innan vi går på en välförtjänt ledighet vill vi passa på att blicka framåt. Vilken slags arbetsmarknad möter vi efter sommaren? 

 

Vi passade på att ställa frågan till Stina Nord, Founding partner/Seniorkonsult på Signpost.

 

– Efter en lång tids stiltje på arbetsmarknaden börjar det sakta röra på sig. Tydligast är signalerna från USA där omkring 4 miljoner personer sade upp sig från sina arbeten under april månad, vilket är den högsta siffran på tjugo år. Här hemma ser vi tydligt att våra kandidater och interimskonsulter nu deltar i fler processer än bara för några månader sedan.

 

För arbetsgivaren som står inför ett kompetensbehov framöver gäller det med andra ord att ligga steget före? 

 

– Absolut. Vår bild är att efterfrågan på interimskonsulter kommer att öka framöver, bland annat eftersom det finns ett uppdämt behov av att genomföra förändringar, projekt och satsningar som fått stå åt sidan under pandemin. Det blir dessutom allt vanligare att organisationer tar in konsulter och interimschefer för dessa typer av specifika uppdrag, av det naturliga skälet att rätt kompetens kan göra en enorm skillnad i organisationer genom att de direkt ser vad som behöver göras och kommer in med nya färska perspektiv. På kort varsel kan interimslösningar leverera engagerade ledare i specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer företagets fortsatta utveckling.

 

När passar interimslösningar?

 

– Vid tillfälliga behov, hög arbetsbelastning, inför organisatoriska förändringar, men också under en rekryteringsprocess, kan det vara helt rätt. Även om det redan i dag finns kompetens inom företaget kan interimschefer vara behjälpliga vid särskilt krävande uppdrag där det kan vara viktigt att få stöttning av en mer senior chef, exempelvis ett kompetens- eller strategiprojekt som syftar till att driva tillväxt.  Fördelarna med att ta in interimskonsult eller chef är många. Företagen får in en person som är fokuserad på uppgiften och som sällan är rädd för att agera, vilket ger snabba resultat. Eftersom personen är inställd på att genomföra uppdraget kan den frigöra sig från den interna politiken och hantera frågor som andra lätt känner sig obekväma med. Den kan också utmana organisationen och bidra med nya perspektiv. Ett råd är att ta in en mer senior konsult än profilen som du skulle rekryterat. Interimskonsulter ska vara överkvalificerade!

 

Många räds att ta in konsulter eller interimschefer dyrare än att anställa, vad säger du om det?

 

– Det är ett vanligt argument som många lyfter som en nackdel med interimslösningar. Men en viktig sak att ha med sig är att företag köper sig fria från arbetsgivaransvaret – det vill säga skatt, sociala avgifter, och kostnader för pension, sjukdom eller semester. Dessutom ger det en större flexibilitet, bland annat när det gäller uppsägningstid. Men kanske viktigast av allt är att en interimschef med den önskade  kompetensen kan vara på plats inom ett par veckor, tack vare att Signpost kontinuerligt samlar en stor bas av tillgängliga konsulter i sitt nätverk. 

 

Vad skulle du säga till den som funderar på att bli konsult eller interimschef, och undrar om den är rätt person för uppdraget?

 

– Interimskonsulter kännetecknas av stor flexibilitet, hög kompetens inom sitt specifika område och lockas av utmaningar. Konsulterna i vårt nätverk har alltid vårt fulla stöd och vi ser till att ha en tät dialog och uppföljning genom hela uppdraget. Om något krånglar finns vi 

där och tar diskussionen. För alla inblandade är det positivt, eftersom konsulten kan fokusera på sitt uppdrag

 

Sammanfattningsvis – Sakta men säkert ser vi en antydan till en början av slutet på pandemin, och det andas förändring på arbetsmarknaden. Fler vågar röra på sig och är öppna för nya möjligheter. Bland många arbetsgivare finns ett sug efter att få igång projekt och förändringar som länge legat på is. Därför bör både företag som vill söker spetskompetens i form av interimskonsulter och interimschefer vara ute i god tid för att säkra sina nuvarande och framtida kompetensbehov. Om det är något vi lärt oss under dessa 20 år är det att en chefslös verksamhet snabbt blir sårbar.

 

Slutligen vill vi på Signpost önska en riktigt glad sommar!

 

Signpost har över 20 års erfarenhet av chefsrekrytering, interim management, personbedömningar och utveckling av chefer. Våra kunder finns inom alla branscher och inom offentlig, privat och ideell sektor. Vi bidrar och stöttar våra kunder i alla steg av processen, från analys och utformning av uppdraget, till att identifiera och hitta rätt kompetens för varje enskilt uppdrag, onboarding och slutligen uppföljning. Vi är auktoriserade konsulter och medlemmar av Kompetensföretagen inom Almega. Vi har alltid tillgång till rådgivning och jurister om det skulle behövas. Vår styrka är bredden och vi har ett väl upparbetat nätverk.