Denna tid på året översvämmas vi av artiklar och bloggar som handlar om det vi inte vet något om – framtiden och specifikt vad som ska hända 2017! Trender bör kanske ha längre cykler än ett år men OK, vi släpper fram en blogg som handlar om vad vi kan se på arbetsmarknaden om vi ska tro undersökningsföretaget tinypulse och deras studie (1000 företag över hela världen deltog).

 

Några höjdpunkter:

Mellancheferna blir äntligen uppmärksammade, ja t o m hjältar! Arbetskamraterna blir ännu viktigare för trivseln. Omsättningshastigheten på personal blir högre – dvs att behålla personal blir en kritisk faktor. Medarbetare kräver mer och kontinuerlig och öppen feed-back på sin prestation. Digitaliseringen kräver än mer flexibla arbetsplatser och kraven på balans mellan arbetsliv och fritid/privatliv kommer inte heller minska.

 

Med detta sagt så känns trenden 2017 kanske inte revolutionerande från det som trendspanades för 2016, läs gärna hela bloggen med fler spaningar här:

 

https://www.tinypulse.com/blog/2017-workplace-trends