Den brittiska konsultfirman Lady Geek har publicerat 2015 års globala företags empati-index noterar vi i Harvard Business Review.

Detta index är en sammanställning av resultat (framräknat via algoritmer och med jämförelse mot fokusgrupp) av publikt publicerade parametrar som textanalys i sociala media, medarbetarindex, jämställdhetssiffror, reklamationer, tvister och anmälningar m.m.

 

Resultat – de 10 bolag som rankades högst fördubblade sitt värde och tjänade 50% mer jämfört med de 10 bolagen i botten. Föga förvånande finner vi flera företag inom bilindustrin som hamnat i  det lägre skiktet, t ex VW på plats 95. Men trots det ser vi Tesla på plats 3 och Audi på plats 10! And the winner is…Microsoft.
Vi finner inga helt svenska bolag i listan men dock AstraZeneca på plats 26.

Läs hela listan, metodik och resultat här:

Empati-index 2015