Om du inte lyssnat på Tankar för dagen, P1 6 april, rekommenderar vi härmed fem minuters visdom kring ledarskap! Thomas Sjödin, pastor i från Göteborg, sätter fint fingret på vad som skiljer framgångsrika ledare från de mindre framgångsrika. Eller som en vd en gång uttryckte det ”en vd:s viktigaste uppgift är att ta bort all ångest ur organisationen.”

 

Att stå stadigt när det blåser och bära medarbetarnas bördor. Att böja sig och huka – inte i underkastelse utan för att möta stormen – det menar Thomas utmärker ett gott ledarskap. Det är lätt att vara chef och ledare när man surfar på framgångens vågor, att ha varit med om misslyckanden, motgång, upplevt kaos och oro utvecklar en god ledare – om man har förmågan att ta till sig lärdomarna!

 

Lyssna! http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1046861?programid=1165