Denna vecka har vi skummat McKinseys rapport om ”Successfylly transitional to new leadership roles” och kan lugna er alla som har en ny chefsroll – myten om de 100 dagarna för att göra ditt avtryck kan vi avliva.

 

För 92 procent av externt rekryterade chefer och 72 procent av internt anställda tar det långt mer än 90 dagar för att uppnå full produktivitet. 62 procent av externa och 25 procent av interna  erkänner att det tog dem minst sex månader att få verklig genomslagskraft. Generellt är denna tidsrymd inte ett problem eftersom studier visar att aktieägare förväntar sig att en ny VD ska föreslå en strategisk vision inom de första åtta månaderna, inte de första 100 dagarna.  De ger också en koncernchef 14 månader för att få ett nytt lag på plats och 19 månader för en ökning av aktiekursen. Det betyder inte nödvändigtvis att chefer inte ska agera snabbt. Som exempel ansåg 72 procent av cheferna önskar att de hade tagit mindre tid på sig för att omforma sina lag.

Vad ska man då koncentrera sig på som ny chef? McKinsey-rapporten pekar på 5 områden som man a) ska inventera och b) agera på.

  1. Din funktion/affär
  2. Kulturen
  3. Teamet
  4. Dig själv
  5. Stakeholders

”Be clear about what you won’t do, not just what you will” ”Be impact-driven, not calendar-driven”

 

Läs hela artikeln här:

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/successfully-transitioning-to-new-leadership-roles