Om egenskapen ödmjukhet. Mycket svår att låtsas ha.

Enligt studier också en av de väldigt få riktigt goda egenskaper som det inte finns en motsatt ”dark side” till. Inte någon stark koppling till begåvning däremot till egenskaper som ”curiosity, reflection and open-mindedness”. Studier visar många intressanta kopplingar mellan ödmjukhet och fördomsfrihet och känslomässig stabilitet. En artikel i NY Times  ger oss tankar kring hur vi ska bli bättre på att faktiskt mäta denna så viktiga egenskap!

https://www.nytimes.com/2019/10/21/health/psychology-humility-pride-behavior.html