“Not all readers are leaders, but all leaders are readers.”

Vem sa detta?

Jo, det gjorde Harry S Truman och vi  har nu dragit lott – 2 vinnare är utsedda och boken kommer med posten – till dig i Lindesberg och till dig i Uppsala! Ha en skön lässommar!

 

Fastcompany´s Stephanie Vozza listar sina 5 skäl till varför chefer ska läsa mycket:

 

1. Förbättrad förmåga till resonemang och argumentation

Litteratur kan ge dig insikter som hjälper dig att arbeta bortom logiken, säger Michael Benveniste, en engelsk professor från University of Puget Sound. I situationer som kan vara färgade av känslor eller tidigare erfarenheter, hjälper det dig att odla kvalitativa resonemang, som uppnås av beskrivningar.

”Fiktion erbjuder ett utrymme för att spekulera om den konstitutiva rollen som värderingar (övertygelser, normer och erfarenheter) spelar i sociala sammanhang”, säger han.

 

2. Förståelse för komplexa problem

Människor som läser fiktion får en bredare förståelse för andra, enligt en studie från University of Toronto. ”Dessa effekter beror delvis på processen med engagemang i berättelser, vilket innefattar att göra kopplingar och bli känslomässigt inblandad med innehållet i fiktion, som inkluderar komplexa tecken och omständigheter som vi kanske inte stöter på i det dagliga livet”, skriver Keith Oatley , Professor emeritus av kognitiv psykologi vid University of Toronto.

Oatley jämför fiktion till en datorsimulator för din hjärna. ”Precis som datorsimuleringar kan hjälpa oss att ta itu med komplexa problem som att flyga ett plan eller prognosera vädret, så kan romaner, berättelser och drama hjälpa oss att förstå komplexiteten i det sociala livet”, berättade han för New York Times.

 

3. Empati

Att föreställa sig en karaktärs situation kan hjälpa dig att bli mer empatisk mot människor i verkliga livet. Det beror på att när du läser en historia, ansluter du till personliga erfarenheter, enligt forskningen gjord av Raymond Mar, en psykolog vid York University i Kanada.

I ett tal på American Psychological Association årliga möte sa Mar att vi ofta har tankar och känslor som överensstämmer med storylinen. Genom att reflektera över våra tidigare sociala interaktioner eller föreställa sig framtida interaktioner kan vi få insikt i saker som har hänt tidigare som hänför sig till en karaktär i en historia.

“Experiences that we have in our life shape our understanding of the world…and imagined experiences through narrative fiction stories are also likely to shape or change us. But with a caveat–it’s not a magic bullet–it’s an opportunity for change and growth,” said Mar. “Even though fiction is fabricated, it can communicate truths about human psychology and relationships.”

 

4. Stresshantering

Att läsa en roman lindrar stress bättre än att lyssna på musik, ta en promenad eller ta en kopp te, enligt en studie från Sussex University. Läsande minskade stressnivåer med 68%, säger den kognitiva neuropsykologen David Lewis. Bara sex minuter läsande sänkte deltagares puls och muskelspänningar fann han. Faktum är att läsning kunde få deltagares stressnivåer lägre än innan de började.

 

“Losing yourself in a book is the ultimate relaxation,” Lewis said in an interview with the Telegraph. “It really doesn’t matter what book you read; by losing yourself in a thoroughly engrossing book you can escape from the worries and stresses of the everyday world and spend a while exploring the domain of the author’s imagination.

 “This is more than merely a distraction but an active engaging of the imagination as the words on the printed page stimulate your creativity and cause you to enter what is essentially an altered state of consciousness.”

 

 5. Starka förebilder

Romaner har ofta engagerande karaktärer vars egenskaper beskrivs i detalj. Juliette Wells, professor i engelska på Goucher College i Baltimore, Md., undervisar 19-talets fiktion och säger att hon drar styrka från Jane Austens romaner.

 

Dave Olsen, entreprenör och vd för flera startups i USA,   bloggare i ledarskapsfrågor och själv en flitig läsare, lyfter i sin senaste blog sina 5 liknande skäl varför man blir en bättre ledare av att läsa:

 

  1. Reading Elevates Us Above Our Current Situation
  2. Reading Multiplies Our Experiences
  3. Reading Allows Us To Spend Time With Smart People
  4. Reading Can Quickly Build Our Expertise
  5. Reading Gives Us An Escape

 

Trevlig boksommar önskar vi på Signpost!