I en artikel från i juni 2015 på Harvard Business Reveiws nätupplaga beskrivs en studie nyligen genomförd bland 1000 anställda vid medelstora företag i USA. Svaren på på ”vad gör en chef mindre framgångsrik i relation till den mer framgångsrike” trattar ner i de 10 mest vanliga klagomålen på chefer (se graf nedan)  –  där avsaknad av emotionell intelligens, narcissism, micromanagement, otydlighet är typiska drag som är hämmande för kommunikationen mellan medarbetare och chef och därigenom ett framgångsrikt ledarskap. Detta visar sig t ex som i oförmåga till att vara personlig, oförmåga till att visa uppskattning för medarbetares ansträngningar, ointresse för medarbetares privatliv – sammanfattningsvis oförmåga och ovilja att ”connecta” och kommunicera på ett hälsosamt vis.

 

Med tanke på hur mycket pengar som spenderas i företag när det kommer till medarbetarundersökningar, konsultinsatser, omorganisationer, utbildning av medarbetare är det förvånande att de högsta cheferna ändå inte begriper vad det är som gör en verksamhet lyckosam, och hur de själva ska få fullt förtroende från medarbetarna, kommenterar artikelförfattaren Lou Solomon (CIO på kommunikationsbyrån Interact och ansvarig för studien).

 

”What is all boils down to is that business is about people — it always has been, and always will be. Too often, businesses fall short not because leaders don’t understand the business, but because they don’t understand what the people who work for them need in order to bring their best effort to work.”

HBR graf medarbetares klagomål chefer