Att vara head coach och veta att minst 100 miljoner följer varje steg du tar och vad ditt lag presterar. Vinna eller försvinna… Vad är det för likhet mellan Super Bowls främsta coacher och de mest framgångsrika cheferna? Vi saxar ur en blog  https://neuroleadership.com/your-brain-at-work/CEOs-can-learn-from-coaches

 

Enkelt: Båda har en ”stark förmåga till samarbete och kommunikation, en vilja att delegera uppgifter när det är lämpligt och en disposition för nyfikenhet och kontinuerligt lärande,” som Boris Groysberg, Evan M.S. Hect och Abhijit Naik, forskare från Harvard Business School, identifierade i en ny artikel för Forbes. Deras forskning visar att dessa egenskaper inte bara gäller coacher i Super Bowl utan för ledare i alla organisationer.

 

Samarbeta för att vinna

Forskning visar att framgångsrika ledare aktivt inkluderar olika uppsättningar av erfarenheter, idéer och filosofier i både strategiska och dagliga samtal. Studier visar att inkluderande team dubbelt upp uppfyller eller överskrider finansiella mål,  de är sex gånger mer benägna att vara innovativa och agila och åtta gånger mer benägna att uppnå bättre affärsresultat. Med andra ord, när ledare inkluderar fler röster vid bordet, leder det till mer kreativa, värdefulla och innovativa resultat.

 

Lär dig att växa

Framgångsrika team blir bättre med träning. Det är skälen bakom tillväxtens tankesätt – tron ​​på att färdigheter kan förbättras över tid och anledningen till att framgångsrika tränare uppvisar en ”disposition för nyfikenhet och kontinuerligt lärande”, som forskarna noterade.

Ledare som skapar tankekulturer för tillväxt hjälper hela team att se utmaningar som möjligheter, inte som hot. Stanfordprofessorn i psykologi Carol Dweck myntade uttrycket Growth Mindset – googla på henne och det om du är mer intresserad av hennes forskning kring detta, vi slutar med ett av hennes bevingade ord:

Becoming is better than beeing.