Vi fortsätter vår spaning kring ledarskap och ålder och summerar här en artikel ur Harvard Business Review, skriven av Jack Zenger och Joseph Folkman, ledarskapskonsulter, firma Zenger/Folkman i USA.

 

”Hur är egentligen den nya generationens chefers kvaliteter jämfört med veteranerna som nu börjar gå i pension?”

I en studie, gjord med data från 65 000 ledare, jämförs de yngre cheferna (under 30 år, 455 stycken) med de äldre (över 45 år, 4298 stycken) för att definiera skillnaderna mellan dessa grupper. I den yngre gruppen rankade 44 % i toppskiktet för ”generellt effektivt ledarskap”, jämfört med endast 20 % bland seniorerna.  Studien undersökte data på 49 olika ledarskapsbeteenden – efter jämförelse mellan de två grupperna rankade juniorerna bättre på varje punkt. Detta indikerar på att de yngre talangfulla cheferna som nu tar vid är klart kapabla att tillträda nyckelpositioner.

Dock kvarstår uppfattningar och beteenden som är de yngre chefernas akilleshälar:

 1. Inte helt betrodda
 2. Saknar erfarenhet och djup kunskap
 3. Inte uppfattade som förebilder
 4. Okänsliga kring andras behov
 5. Inte kapabla till att representera organisationen
 6. Saknar strategiskt perspektiv

Det finns emellertid flera dimensioner där yngre chefer har en klar fördel:

 1. Välkomnar förändring
 2. Inspirerande
 3. Mer mottagliga för feedback
 4. Dedikerade till konstanta förbättringar
 5. Resultatfokuserade
 6. Bra på att sätta stretchmål

Läs artikeln i sin helhet här:

hbr.org/2015/09/what-younger-managers-should-know-about-how-theyre-perceived