Är du ägare, vd eller styrelseledamot i ett onoterat bolag och vill hjälpa till att skapa större kunskap kring valberedningarnas roll – för ett mer jämställt styrelserum? Här är en enkät som Greatness PR tillsammans med Women in Progress att besvara – om du vill delta. Följ länken och delta om du tillhör målgruppen. Resultatet kommer presenteras under december månad.

 

Enkät valberedning 2015

 

Samma enkät om hur det står till i börsbolagens valberedningar finns i en rapport att ladda hem för både 2014 och 2015 på Women in Progess’ hemsida och skrevs om i somras i SvD:

svd.se/valberedningar-roten-till-ojamstallda-borsbolag