I en artikel från Harvard Business Review kan vi läsa en intressant studie om chefer och narcissism. Finns det narcisstiska chefer som faktiskt är bra för organisationen? Ja – det kan det göra!

 

I studien som gjorts har artikelförfattarna försökt särskilja två typer av narcissister – till de två grupperna Agentic och Communal (ofta förknippat med mer manliga stereotyper respektive kvinnliga dito –  Agentic – mer prestation, självständighet – Communal – mer omhändertagande, service).

 

Narcissister som är mer av Communal – kan t o m vara det absolut bästa för en organisation. De kommer med karisma, visioner och vill lyckas men genom andra på ett sätt som narcissister som är av Agentic inte klarar alls – de är destruktiva eftersom deras eget självförhärligande inte innefattar gruppens framgång.

Den bakomliggande drivkraften hos en narcissist är därför lite intressant – självförhärligande enbart för det egna jaget genom själviskhet eller genom att lyskraften kommer på dig genom att du hjälper andra och därmed får ditt ego tillfredsställt?

 

 

Läs hela artikeln här och hur experimentet genomfördes:

https://hbr.org/2017/03/the-type-of-narcissist-that-can-make-a-good-leader