I en alldeles färsk studie (juli 2016) –  författare från Stanford/Harvard och University of Chicago – där över 4 900 amerikanska företagsledare sorterades in som antingen extroverta eller introverta enligt den gängse arbetspsykologiska 5-faktorsmodellen konstaterades att de introverta ledarna utklassade de extroverta i rent finansiellt resultathänseende.

 

Studien är fortfarande ett ”working paper” och djupare analyser över resultatet kommer göras. Det är fortfarande bara en korrelation som är bevisad – inte ett orsakssamband. Som professor Steven Kaplan, Chicago University och en av medförfattarna skriver: – ett bolag på nedåtgående söker troligen en ”big personality”för att rätta till ett tidigare misstag – och får sedan kanske oförskyllt skulden för det finala misslyckandet.

 

Det finns självklart många andra invändningar mot studien – bl a hur den genomfördes med ett färre antal genomförda vetenskapliga tester, som sedan utgjorde grunden för klassificering av personligheterna medelst statistik och lingvistisk analys, men det mest självklara framgår med önskad tydlighet och kan sammanfattas:

 

Akta dig för att anställa dem med ”mycket snack och lite verkstad”. Eller med dr Kaplans egna ord:

 

“Be careful about hiring the person who is extroverted, and along with that personality, make sure they have a reputation for getting things done.”

 

Läs hela blogginlägget här kring studien där också länk till studien CEO Personality and Firm Policies av Ian D. Gow, Steven N. Kaplan, David F. Larcker, Anastasia A. Zakolyukina finns:

companies-headed-by-introverts-performed-better-in-a-study-of-thousands-of-ceos/