Brandskyddsföreningen

 

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper föreningen människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Föreningen producerar utbildningar som sträcker sig från allmän brandkunskap till specialområden. Föreningens servicebolag utvecklar och tillhandahåller vissa av dessa utbildningar till regionerna vilket regleras kommersiellt i avtal mellan parterna. Föreningens förlag producerar material kring brandskydd. Det är böcker, presentationer, faktablad, filmer med mera, samt utgivning av tidningen BrandSäkert.

 

 

Brandskyddsföreningen har genomgått ett stort förändringsarbete internt, med större kommersiellt kundfokus, varumärkesarbete, organisatoriska och strukturella utvecklingsprojekt som drivits av en styrelse och ledning på föreningsnivå likväl som i den operativa verksamheten – Brandskyddsföreningen Service AB – under ledning av VD Lena Lind.

 

Signpost har haft förmånen att under alla dessa projekt vara en vägledande part när organisationen i sin resa utvecklats med nya chefspositioner – alltifrån rekrytering av ekonomichef, hr-chef, utbildningschef, kundtjänstchef, försäljningschef – till att stötta i personbedömningar på interna kandidater som växlar upp i sina chefsroller.