Registrera cv

Välkommen att finnas med i vårt nätverk. Dina uppgifter behandlas naturligtvis med största konfidentialitet.

 

Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter och villkor för medlemskap i Signpost Karriär enligt nedan:

Det här ingår i ditt medlemsskap

 • Snabbare rekryteringsprocess. Dina uppgifter sparas så du kan återanvända dem nästa gång du söker nytt uppdrag.
 • Garanti att din ansökan hanteras helt konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning
 • Nyhetsbrev om trender och tips inom karriär.
 • Fullt sökbar av Signposts konsulter med möjlighet att bli personligt kontaktad om relevanta lediga uppdrag.

Så här fungerar ditt medlemsskap

 • Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och vara medlem i Signpost Karriär. Ditt medlemskap aktiveras genom att du registrerar dina kontaktuppgifter och accepterar medlemsvillkoren. Inget användarnamn eller lösenord krävs.
 • Medlemskapet är kopplat till din e-postadress. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress.
 • Det är i första hand du som medlem som ansvarar för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta. Detta gäller uppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress men även ditt CV, kunskaper och erfarenheter. Har du korrekta och uppdaterade uppgifter så är det lättare för oss att ha kontakt med dig kring relevanta uppdrag.
 • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom skicka e-post till oss på info@signpost.se och meddela att du vill radera din profil.
 • Har du inte uppdaterat ditt konto inom tre (3) år från registrering kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera och behålla ditt konto så du finns kvar som medlem i Signpost Karriär.

Vid ansökan till ett ledigt uppdrag

 • Din ansökan till ett utannonserat uppdrag hanteras av Signpost i syfte att hitta den bäst lämpade kandidaten till uppdraget samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi arbetar konfidentiellt i våra rekryteringsuppdrag och vi kommer enbart att använda oss av den information som du registrerat och som är väsentlig för det specifika uppdraget.
 • Ansökningsinformation som du lämnar när du söker ett uppdrag kan komma att matchas mot andra lediga uppdrag. vilket innebär att du kan kontaktas gällande andra uppdrag än det du sökt. Vi kontaktar dig då via e-post, eller telefon.

Arbetspsykologiska tester och testresultat

 • I de fall du i en process genomgått ett assessment med tester skyddas dina resultat från obehöriga och endast Signposts konsulter som arbetar med tillsättning av lediga uppdrag har tillgång till resultatet. Testresultaten kan även komma att delges Signposts kundföretag vid ett specifikt rekryterings- eller interimsuppdrag som du ansökt till. Testresultatet sparas i testleverantören Assessios datasystem i 12 månader sedan makulerar Signpost dem. Dina testresultat hos testleverantören är skyddade för otillbörlig åtkomst enligt gällande Person- och Dataskyddslagstiftning.
 • Testresultatet kan komma att användas i andra rekryteringsprocesser än de du sökt hos Signpost så länge ditt konto och dina testresultat är aktuella.

Ändringar i medlemsvillkor

 • Signpost förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på https://signpost.se/registrera

Hur använder vi och skyddar dina personuppgifter?

Dataskyddsreglering

Alla personuppgifter som vi på Signpost får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – GDPR.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Namn
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom ditt CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerat.
 • LinkedInprofil om du registrerat din ansökan via denna kanal.
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge Signpost i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

* Signpost avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

 1. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

 • hantera din ansökan till ett ledigt uppdrag.
 • tipsa dig om uppdrag relaterade till dina önskemål och din kompetens samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier
 • löpande kommunikation kring de uppdrag du sökt via Signpost
 • andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra uppdrager
 1. Med vem delar vi informationen?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

 1. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att vi raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du deltagit i en rekryteringsprocess genom oss på Signpost så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen.