Den 3 september bjöd vi på frukost och fick oss värdefulla insikter till livs – hur använda mindfulness i ledarskapet? Kristina Spegel, organisationskonsult från Previa, berättade om varför och hur. Intresset är stort i många företag över hela världen för ämnet – harmoniska, stressfria, fokuserade medarbetare och chefer presterar bättre är kanske en självklarhet och diskussioner kring just mindfulness i företag florerar ymnigt på nätet. Bara ordet mindfulness får 28,5 miljoner träffar på Google (ett av de företag som har mindfulnessövningar som obligatoriskt inslag i arbetsdagen).

 

Är du intresserad av ämnet och vill ta del av de artikeltips och boktips vi har – hör av dig!