Här en bild från vårt webinarium (denna gång för chefer hos Svensk Scenkonst medlemmar) där Stina och jag berättar om forskning och fakta kring vad man vet om virtuellt ledarskap, om vår egen ”spaning på stan” och som knorr lite egna konkreta tips och tankar i ämnet.

Vi talar om att chefer utan att planerat för det hamnat direkt in i virtuellt ledarskap utan tidigare erfarenhet. Vikten av psykologisk säkerhet. Vikten av balansen mellan empati och resiliens.

Om att det krävs både mer Volym, mer Styrka och mer Nedlagd tid i allt vad chefer gör nu.

Uthållighet är a och o och struktur i arbetet – för att sprida trygghet.

Idag lider dessutom alla (både chefer och medarbetare) av tristess och leda. Ett farligt område för det kan trigga destruktiva beteenden – men roligt nog även kreativitet!