Med anledning av DNs granskning av test informerar vi dig gärna mer om vårt val och hur vi arbetar för högsta kvalitet i våra uppdrag. Vår leverantör av test är Assessio.

Har du frågor kring de tester vi använder i våra chefsrekryteringsprocesser, kontakta oss eller läs mer direkt hos vår leverantör Assessio.

 

Assessio kommenterar DNs granskning