Ann-Kari Edenius blir Bemannings-företagens nya förbundsdirektör. Läs hela pressmeddelandet här! Vi på Signpost tackar för förtroendet som partner i rekryteringsprocessen och önskar Ann-Kari all lycka till!

Ann-Kari Edenius blir Bemannings-företagens nya förbundsdirektör. Ann-Kari kommer från jobbet som vice VD och kommunikationschef i forsknings-institutet Ratio. Hon tillträder den femtonde augusti.

Tidigare har Ann-Kari bland annat varit regionchef för Eon i Stockholm, och kommunikationsdirektör för Alstom Transport i Norden. Därtill har hon varit pressekreterare till dåvarande statsminister Carl Bildt och under många år seniorkonsult på Kreab AB.

– Kompetensförsörjningen är idag det största hindret för svenska företag att växa, och så har det varit länge, säger Ann-Kari Edenius. Med moderna verktyg och metoder bidrar bemanningsföretagen till validering av kunskaper och kvalifikationer som underlättar matchningen mot näringslivets behov och sätter folk i arbete.

– Jag ser fram emot att arbeta för att stärka bemanningsbranschen och därmed underlätta matchningen på arbetsmarknaden så att fler människor kommer till sin rätt och att företagen hittar den kompetens de söker, säger Ann-Kari Edenius.

– Ann-Kari Edenius kommer med sin bakgrund och kompetens att axla Henrik Bäckströms roll i Bemanningsföretagen och utveckla våra strategier och driva förbundets frågor vidare, säger Lars Forseth, ordförande i Bemanningsföretagen.

Vi hälsar Ann-Kari Edenius varmt välkommen till Bemanningsföretagen.

För ytterligare information kontakta
Lars Forseth
Styrelseordförande Bemanningsföretagen
020-375 375
lars.forseth@manpowergroup.se

Mathias Landefjord
tf presschef Bemanningsföretagen
073-085 91 44
mathias.landefjord@almega.se

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav omkring 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.www.bemanningsforetagen.se