Under både 2014 och våren 2015 har vi genomfört flera skräddarsydda utbildningar i ”Kompetensbaserad rekrytering och intervjumetodik” för några av våra uppdragsgivare. Är du också intresserad av utbildning eller seminarier i ämnet? Kontakta oss för närmare information.

Utbildningen kan göras både som hel- eller halvdagsövning – i grupper om minst 5 och max 15 personer. En föreläsning kring kompetensbegreppet och fallgropar i intervjuteknik kan vara en bra start för de som är nyfikna på oss och våra tankar!