Utveckling och coaching

Vi förstår värdet av att inte bara hitta rätt chef, utan att chefer också behöver en start i sitt uppdrag. Ju tyngre ansvar och uppdrag, desto ensammare kan chefen vara i sin gärning. Alla chefer behöver utveckling i sin vardag och Signpost bidrar med olika former av stöd, allt från individuella program till utbildning och workshops med chefen och gruppen.

Rätt chef på rätt uppdrag – handlar inte bara om ny- eller ersättningsrekrytering.

 

Vi stödjer våra uppdragsgivare med tjänster som:

  • Ledaridentifikation
  • On-boarding
  • Ledningsgruppsanalys
  • Teambuilding (Grupputveckling)
  • Coaching

Dessutom utarbetar vi skräddarsydda utbildningar och workshops inom t ex kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik, samtalsteknik, mål- och utvecklingssamtal m.m.