Karriärcoaching

Individuell coaching är ett starkt alternativ till traditionella utbildningar när syftet är att motivera och utveckla kompetens, styrkor och att skapa positiva beteenden. Vi coachar utifrån en dynamisk och målinriktad process.

I vår tid, med stora och snabba förändringar ställs höga krav på oss människor. En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare handlar om att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling.

 

Coaching används för personlig utveckling, utvecklings- och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening, har nytta av coaching.

 

För de flesta är arbetet idag förhoppningsvis både glädje och utveckling, för sig själv och för det team som man leder eller ingår i. Samtidigt finns många anledningar till olust, oro, stress och kanske känsla av otillräcklighet – som kan leda till missnöje på flera plan. Är jag på rätt plats, i rätt sammanhang, får jag och organisationen ut det vi vill av varandra?

 

Hos oss kan du få en personlig karriärcoach. Här hjälper vi dig att få struktur på dina tankar och att nå dina mål. Våra program är korta och konstruktiva. Typiska frågeställningar kan vara:

Vill du göra något annat men inte vet vad? Behöver sätta nya mål i yrkeslivet? Hur kan jag tänka kring alternativa möjligheter?

Hur skapa självinsikt och handlingskraft, få stöd att identifiera kunskaper, beteenden, färdigheter, erfarenheter och drivkrafter.

Vad ska jag ta för nästa kliv i karriären, kanske som chef. Hur ska jag hantera förväntningar på mig i min roll?

Hur kan jag bli bättre på att marknadsföra mig själv, bli bättre och effektivare i jobbsökning – vare sig internt eller externt.

 

I våra korta och konstruktiva coachingprogram tar vi fasta på individuella förutsättningar. I ett första möte bestämmer du om vi är rätt för dig och dina målsättningar.

Individuell coachning är ett starkt alternativ till traditionella utbildningar när syftet är att motivera och utveckla kompetens, styrkor och att skapa positiva beteenden. Vi coachar utifrån en dynamisk och målinriktad process bestående av fyra områden:

  • Reflektion, bakgrund och nuläge
  • Skapa självinsikt, se till egenskaper och beteende
  • Drivkrafter, utvecklingsområden och karriärmål
  • Omfattning, strategi och handling

 

Även medarbetare i grupper och team kan optimera sitt arbete med hjälp av grupputveckling och analys. Vi kan bidra med att göra en ”temperaturmätning” för att öka kunskapen om deltagarnas styrkor och tillgångar, för att ta tillvara på gruppens dynamik maximalt. Ett verktyg kan vara MBTI, Myers Briggs Type Indicator.

 

Andra exempel på uppdrag vi åtar oss är motivations och värderingsfrågor – hur koppla företagets kultur till individens motivation och värderingar.