Vardaga/Nytida

 

Ambea-koncernen med sina dotterbolag Vardaga och Nytida har samarbetat med oss på Signpost sedan starten. Vi stöttar bolagen i chefsrekryteringar och med second opinions (personbedömningar) i interna chefstillsättningar. Typen av roller vi varit involverade i är regionchefer, vice regionchefer och verksamhetschefer.

 

Vårt nära och fruktbara samarbete bygger på en stor förståelse för de utmaningar som varje del enhet har i just sin verksamhet som kan skilja sig mycket åt. Verksamheter finns över hela Sverige med mycket olika förutsättningar kring etableringar av äldrevårdsboenden och boenden för funktionsnedsatta, medicinsk eller social. De flesta rekryteringarna av t ex verksamhetschef kräver ett stort search-arbete för att kartlägga och vaska fram rätt chef, ofta har detta skett i kombination med annonsering och marknadsföring i rätt mediakanal.

 

I varje uppdrag är det av yttersta vikt för framtida chefsförsörjning inom koncernen att vi på Signpost på allra bästa sätt agerar som Ambeas förlängda arm i denna process för att attrahera rätt kompetens.

 

Senaste rekryteringen har varit en verksamhetschef till ett Nytida-boende på Höga Kusten.