Familjebostäder

 

Familjebostäder är en av Signposts avtalskunder – via en offentlig upphandling avseende chefsrekrytering är vi stolt avtalsleverantör inom det området sedan 2018.

Familjebostäder är ett av Stockholms stads kommunalt ägda bostadsbolag med ett stort och viktigt uppdrag – att bygga framtida Stockholm med attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov.

Familjebostäders vision är att erbjuda välkomnande och smarta boendemiljöer för dagens och morgondagens stockholmare.

Vårt nära och fruktbara samarbete bygger på en stor förståelse för de utmaningar som varje enhet har i just sin verksamhet. Att hitta de chefer som levererar resultat och bidrar till Familjebostäders starka position på marknaden kräver av oss en stor förståelse för de ledarutmaningar man står inför, likväl som att kunna bedöma chefers potential och matchning mot Familjebostäders önskemål och värderingar.

I varje uppdrag är det av yttersta vikt för framtida chefsförsörjning inom Familjebostäder att vi på Signpost på allra bästa sätt agerar som Familjebostäders förlängda arm i denna process för att attrahera rätt kompetens.

Senaste rekryteringen har varit en chef inom Fastighetsavdelningen.