Vi är ett auktoriserat omställnings-, bemannings- och rekryteringsföretag 

Vi är auktoriserade för din trygghet 

Signpost är idag auktoriserat via Kompetensföretagen och följer Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter (HRK) etiska riktlinjer. Det innebär en trygghet för dig som kund när du investerar i din chefsrekrytering via oss.

Vår auktorisering via Kompetensföretagen  

Vi är idag auktoriserat av Kompetensföretagen som:  

  • Omställningsföretag 
  • Bemanningsföretag 
  • Rekryteringsföretag 

Auktorisationen ges av Kompetensföretagen, en arbetsgivare- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag. Kompetensföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. 

Grundkrav för ett auktoriserat rekryteringsföretag

  • Företaget utövar sin verksamhet sedan minst 12 månader 
  • Följer förbundets stadgar och Kompetensföretagens etiska regler. 
  • Förbinda sig till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar 
  • Tillämpa Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor och omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. 
  • Ha en fastställd jämställdhetsplan om den krävs enligt lag. 

Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året.  

Den årliga granskningen av auktoriserade av rekryterings- och bemanningsföretag genomförs av Kompetensföretagens auktorisationsnämnd. I denna nämnd ingår representanter för branschen, Kompetensföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. 

Loggan är lånad !