Whistleblowing – din trygghet  

Vår Whistleblowing-tjänst 

För oss på Signpost är ett transparent och öppet företagsklimat av högsta vikt, liksom en hög affärsetik. Att skapa och upprätthålla kunders, kandidaters och allmänhetens förtroende för oss är en självklarhet. Som en del i detta arbete har vi en whistleblowing-tjänst 

Vår visselblåsartjänst ger våra medarbetare möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Det kan röra sig om handlingar som strider mot lagen eller våra etiska riktlinjer. Handlingar som behöver rättas till. 

I första hand uppmanar vi dig att ta kontakt med din kontaktperson, din närmsta chef eller Key People Groups HR-chef. Vi erbjuder även en kanal för anonym rapportering. Det sker i samarbete med en extern partner – WhistleB för att säkerställa din anonymitet.