Framgångsskapande chefer gör skillnad

Med Signposts Diversity Executive Search rekryterar vi framgångsskapande chefer som utvecklar och växer organisationer, team och medarbetare. Vår metodik möjliggör ökad mångfald i ledningsgrupper och styrelser, avgörande för att lyckas idag och i framtiden.

Ladda ner chefsrapport om AI från Signpost

Ny rapport: Så påverkar AI svenska chefers vardag

Vilka möjligheter och utmaningar för chefer innebär den snabba utvecklingen av AI i arbetslivet? Hur många av Sveriges chefer använder AI på arbetsplatsen och hur påverkar tekniken chefernas arbetsliv, beslutsfattande – och chefsrollen i sig?

Det och mycket mer får du svar på i vår nya rapport AI, chefen och makten där chefer och VD:ar från svenskt näringsliv och offentlig sektor medverkat.

Ladda ner rapporten här

Diversifierade chefer ökar innovation och lönsamhet

Diversifierade chefer ökar innovation och lönsamhet

Att mångfald och oliktänkande är gynnsamt vet alla idag. Men ändå är det svårt. Trots att data svart på vitt visar att organisationer med diversifierade företagsledningar och styrelser har 35 % högre sannolikhet att överträffa branschkollegors lönsamhet är det få som rekryterar högre chefer utanför de egna nätverken.

Men det är dags att tänka om. Dags att satsa framåt och våga bredda och öppna upp kandidaturvalet utanför stängda nätverk och ryggdunkningar. Det kommer ge resultat. Idag. Och i framtiden.

Så fungerar vår metod

Så hittar och rekryterar vi framgångskapande chefer

Så hittar och rekryterar vi framgångskapande chefer

På Signpost är vi inte headhunters. Vi jagar nämligen inte huvuden. I stället fokuserar vi på att rekrytera höga chefer och ledare som skapar framgång i allt de gör. För att lyckas, vägleder vi på Signpost våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle.

Våra chefsrekryterare arbetar målmedvetet och engagerat för att hitta den bäst lämpade chefen i varje unikt uppdrag. Vårt arbete har alltid två parter – den som söker en ny chef och den chef och ledare som är på väg mot en ny utmaning.

Mer om vår chefsrekrytering

Nu erbjuder Signpost juridisk monitorering av chefer via Trobar i samband med styrelse- och chefsrekrytering. En extra trygghet och försäkring för dig som kund.

Nyhet! Signpost erbjuder juridisk monitorering som tillägg vid chefs- och styrelserekrytering

Vad skulle det innebära för din organisation om en redan anställd nyckelperson skulle förekomma i en aktuell rättsprocess? En nyckelperson som har tillgång till verksamhetens pengar, affärsidéer eller annan känslig information?

I en tid då säkerhetshoten och rapporterna om hur kriminella nätverk infiltrerar näringslivet ökar, blir det allt viktigare för verksamheter att agera proaktivt och förebyggande. Därför utökar vi på Signpost nu vår kvalitetssäkring av chefskandidater med att utöver bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen även erbjuda tjänsten Trobar Monitor som ett valfritt tillägg vid chefs- och styrelserekrytering.

Upptäck erbjudandet

Tjänster inom chefsrekrytering och interim

Våra tjänster

 • Chefsrekrytering

  Med Signposts chefsrekrytering hittar vi framgångsskapande chefer som förvaltar eller bygger organisationer, affärer och medarbetare. Idag och i framtiden.

 • Interim management

  Via Signpost kan du anlita kvalitetssäkrade interimschefer på kort varsel. Ledare som på tidsbestämda uppdrag säkerställer företagets fortsatta utveckling.

 • VD-rekrytering

  En VD-rekrytering får inte gå fel. Signpost gör rätt från start och vägleder våra uppdragsgivare att hitta framgångsskapande VD:ar.

 • Styrelserekrytering

  Vår styrelserekrytering bidrar till högre avkastning genom att utmana status quo. Vi hittar de styrelsemedlemmar som tillför rätt kompetens oavsett kön, ålder eller bakgrund

 • Second Opinion

  Signpost har lång erfarenhet av att leverera Second Opinion av chefer. Vi ger er faktabaserat beslutsunderlag för att öka trygghet i era chefsrekryteringar.

Ramavtal med Kammarkollegiet för chefsrekrytering inom offentlig sektor

Ramavtal med Kammarkollegiet

Signpost har lång erfarenhet av chefsrekrytering inom offentlig sektor och har som underleverantör till systerbolaget TNG ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kring tjänster inom rekrytering. Det innebär att Signpost som en av utvalda leverantörer löpande genomför chefsrekryteringar till offentlig sektor i Stockholm, Sydsverige, Västsverige och Östra Mellansverige.

Därför ska du välja Signpost!

 • Diversity Executive Sign Search
  Vår transparenta och objektiva rekryteringsmetodik bidrar till ett bredare och bättre kandidaturval av kunniga och engagerade chefer.
 • Två seniora rekryteringskonsulter på varje uppdrag
  Öppnar upp för nya perspektiv, en personligare kontakt och kvalitativ återkoppling med uppdragsgivare och kandidater.
 • Vi utmanar
  Signpost rekryterar chefer idag och för framtiden. Det ställer krav på dig och oss för att lyckas. Därför utmanar vi dig och dina önskemål så att du börjar tänka i nya banor.
 • Insiktsdriven testning
  Vi skaffar objektivt beslutsunderlag om kandidaterna är komplexitetsmedvetna, begåvade, förändringsdrivna, har självinsikt, rätt personlighet, samt förmåga för att klara uppdraget.
 • Lång chefserfarenhet
  Egen chefserfarenhet, hög kunskap inom personbedömning och vetenskapliga data gör att våra rekryteringskonsulter vägleder uppdragsgivare till att rekrytera rätt chefer.
 • Utökad kvalitetssäkring
  En chefsrekrytering får inte bli fel. Därför kvalitetssäkrar vi alla kandidater genom arbetspsykologiska tester, bakgrundskontroller och 360-graders referenstagning. Efter slutförd rekrytering kan du dessutom som ett kostnadsfritt tillägg prova på juridisk monitorering av chefer via Trobar, som en extra trygghet och försäkring under 6 månader.

 

Mer om vår metod

Jag upplevde samarbetet med Signpost som oerhört smidigt, lättsamt och samtidigt mycket professionellt. Det jag också uppskattat med Signpost är hur måna de är om att verkligen lära känna oss som kund.

Fredrik Cronqvist, Fd CFO Scienta Scientific

Vill du veta mer?

Vill du veta mer hur vi kan rekrytera framgångsskapande chefer till din organisation? Eller anlita en interimschef? Med vår self service tjänst kan du boka ett möte när det passar dig – fysiskt eller digitalt – direkt med våra seniora rekryteringskonsulter.

Boka ett möte idag!

Rekommenderat för dig

Visa alla

Signpost är ett auktoriserat interims- och rekryteringsbolag specialiserade på Diversity Executive Search. Vi arbetar dagligen med chefsrekrytering, VD-rekrytering, interim management, styrelserekrytering samt ledarskapsutveckling.

När vi rekryterar står alltid chefskandidatens kompetens i fokus, inte hens ålder, kön, bakgrund eller nätverkskontakter. Framgångsreceptet ligger i vår öppna och inkluderande kompetensbaserade searchmetodik. Här är utgångspunkten objektiva urvalsmetoder där fakta och kompetens går före förutfattade meningar, ”magkänsla” och kompisrekryteringar. Något som också har stöd i modern forskning.

Det gör att vi breddar urvalet av rätt chefskandidater och möjliggör ökad mångfald och jämställdhet i ledningsgrupper och styrelser. Mångfald som allt fler organisationer efterfrågar för att öka lönsamhet, innovationstakt och rätt beslutsfattande. Men framför allt hittar vi på Signpost framgångsskapande chefer som gör skillnad. Idag och imorgon.

Vårt arbetssätt gynnar våra kunders verksamheter och bidrar till deras framgång. Signpost arbetar i hela Sverige, och har kontor i Stockholm och Göteborg. Vi är dock geografiskt obundna och hanterar uppdrag i hela landet med våra digitala lösningar och verktyg.

Våra seniora rekryteringskonsulter har genomfört hundratals rekryteringar av högre chefer. Våra kunder finns inom alla branscher samt inom offentlig, privat och ideell sektor.

Några av de chefer vi löpande rekryterar till våra kunder är: VD, marknadsdirektör, försäljningsdirektör, HR-direktör, planeringschef, administrationschef, CMO, CEO, säkerhetschef, administrativ chef, IT-chef, kanslichef, enhetschef, kundtjänstchef, HR-chef, kvalitetschef och verksamhetschef.

Vi arbetar med publika och konfidentiella uppdrag – SignLocked. Våra öppna interimsuppdrag och lediga chefsjobb annonserar vi på öppna plattformar och på vår egen hemsida. Här kan intresserade chefer också bli medlemmar i vårt CXO-nätverk för högre chefer. Även interimschefer kan registrera sitt intresse här för framtida uppdrag.