Med vår långa erfarenhet, kompetens och våra nätverk matchar vi rätt chef
mot rätt uppdrag. Individens framgång är organisationens framgång.
Bra chefer gör skillnad. Vi vägleder till rätt beslut!
Image

Chefsrekrytering. Interimschefer.

Signpost hittar rätt chef för just din organisation. Rätt chef får människor att växa. Människor som får växa presterar bra. Företag där människor presterar bra blir framgångsrika. Framgångsrika företag lockar de bästa medarbetarna. Bra chefer gör skillnad!

Välkommen till oss!

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING
Chefsrekrytering

Vi kallar oss helst inte headhunters. Vi jagar nämligen inte huvuden, vi vägleder våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle. På Signpost arbetar vi målmedvetet och engagerat …

Utveckling av chefer

Det finns många anledningar till att behöva hyra in en chef och när chefer lämnar kan det gå fort. En chefslös verksamhet kan snabbt bli sårbar. Vi vägleder till rätt interimschefslösning snabbt och effektivt.

Det finns många tillfällen där en Second Opinion är ett värdefullt komplement vid personbedömning. Oavsett om det gäller interna omorganisationer som innebär chefsbyten, urval till karriär- / chefsprogram, successionsplanering…

Exempel på genomförda uppdrag


Vi rekryterade under våren 2018 en ny Produktionsdirektör till Cambrex i Karlskoga. Cambrex bedriver avancerad forskning, utveckling och produktion av läkemedelssubstanser. Företaget står inför en fortsatt stark expansion vilket ställer höga krav på processer och förmågan att leda i förändring. Nya produktionsanläggningar samt expansion av FoU såväl i Sverige som utomlands är exempel på utmaningar som den nya produktionsdirektören står inför.

Rekrytering av HR-direktör till Luftvarsverket – ett exempel på en chefsrekrytering som också var en interimschefslösning! Luftfartsverket – LFV är ett statligt affärsverk, under Näringsdepartementet, med huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. HR-direktören är en viktig nyckelperson i ledningsgrupp för LFVs uppdrag, med personal som en extremt viktig och kritisk resurs för att uppnå högt ställda krav. LFV erbjuder jobb i en spännande bransch som ständigt utvecklar verksamheten genom forskning, internationella samarbeten och teknik. När förra HR-direktören slutade startade vårt uppdrag med en interimslösning på chefspositionen som därefter övergick i en fast anställning via en ordinarie rekryteringsprocess med både annonsering och search som metod.

Bildalogotyp_svartochrodRekrytering av Förbundsrektor till Bilda – ett exempel på en chefsrekrytering vi genomfört under senaste året. Bilda är ett studieförbund som tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Med uppdrag att ta tillvara medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och idéer och initiativ. Den nya förbundsrektorn – Åsa Paborn – utformar tillsammans med styrelsen det framtida Bilda – dess vision, strategier och målsättningar samt ansvarar för genomförandet av lagd strategi. Bilda vill och kan ta en större plats i samhället för integration, för utveckling av individ och för att verka som brobyggare överallt där människor möts. Här Åsa som ny Förbundsrektor en viktig roll att fylla för att nå visionen. Vi önskar Åsa all lycka till!

Våra ledord är:

  • Kompetens – vårt arbete vilar på en trygg bas av erfarenhet och vetenskap

  • Respekt och humanism – alla intressenter är lika viktiga

  • Mod och integritet – för lyckat resultat finns inga genvägar och vi tar den väg som krävs

  • Nyfikenhet – vi är engagerade och väl förberedda

Senaste Blogg & Nyheter