AI, chefen och makten: Rapport om chefer och AI

Så påverkar artificiell intelligens svenska chefers vardag

Vilka möjligheter och utmaningar för chefer innebär den snabba utvecklingen av AI i arbetslivet? Hur många av Sveriges chefer använder AI på arbetsplatsen och hur påverkar tekniken chefernas arbetsliv, beslutsfattande – och chefsrollen i sig? Det – och mycket mer – får du svar på i rapporten AI, chefen och makten.

Ladda ner rapporten här

Dagens ledare står på många sätt inför ett paradigmskifte. Före AI – och efter. Oavsett vad var och en av oss känner inför den nya tekniken kvarstår faktumet att AI påverkar vardagen som chef. Vi på Signpost, som dagligen rekryterar chefer på executive-nivå, ville kartlägga hur.

Därför genomförde vi hösten 2023 en omfattande undersökning med över 300 chefer och VD:ar från svenskt näringsliv och offentlig sektor. Svarsunderlaget utgörs av ledare på alla chefsnivåer, från VD och C-level till mellanchefer och första linjens chefer. Inom branscher som tillverkningsindustri, energi, teknik, tjänsteföretag och konsulttjänster, IT och digital utveckling, finans, bank och försäkring, kultur och nöje samt offentlig verksamhet.

Målet med rapporten är att ge en nulägesbild av hur AI-tekniken inte bara förändrar affärslandskapet och arbetsmarknaden, utan också chefsrollen i sig.

Några highlights från rapporten:
  • 51 % av alla chefer använder AI.
  • 92 % räknar med att öka sin användning av AI framöver.
  • 88 % är inte rädda för att bli av med det egna jobbet, samtidigt tror 25 % att AI kan leda till uppsägningar av anställda.
  • 62 % tror att AI har potential att göra ledarskapet mer personligt.