Second Opinion – en kvalitativ personbedömning

Personbedömning av chefers driv och motivation

En andra åsikt – en annans blick. Beprövat och värdefullt. En Second Opinion vid rekrytering kan både verifiera och utmana magkänslan. Oavsett om det gäller interna omorganisationer som innebär chefsbyten, urval till karriär- och chefsprogram eller som komplement om ni rekryterat på egen hand så kan vi på Signpost hjälpa till. Vi ger er faktabaserat beslutsunderlag för att öka trygghet i era egna chefsrekryteringar

Kontakta oss här!

Signpost har lång erfarenhet av att leverera Second Opinion av chefer inom privat-, ideell-, och offentlig sektor i hela Sverige. Våra rekryteringskonsulter har rätt digitala assessment-verktyg och kompetens att bedöma framtida chefer och ledare i din organisation. 

Second Opinion ökar förståelsen om varje chef

Vi genomför en objektiv och extern personbedömning av en eller flera chefer och ledare. Här fokuserar vi på:

  • Driv och motivation
    Vårt fokus ligger på att identifiera och bedöma rätt drivfaktorer och chefkandidatens motivation eftersom det är här en chef bidrar mest till organisationen. Därför tittar vi specifikt på motivationsfaktorer och förmågan att bidra. 
  • Personlighet och potential
    En individs agerande i en given situation styrs dels av personlighet och grundläggande potential, dels av erfarenhet och förvärvad kompetens. Vi vet vilka personliga egenskaper som bidrar till ett gott ledarskap, vilka egenskaper som utgör en risk och vilka som går att utveckla och träna.