Assessment och personbedömning av chefer och ledare

Kvalificerad ledarskapsbedömning – för rekrytering av framgångsskapande chefer

Med kvalificerade utvärderingar och faktabaserade bedömning av chefer är det lättare att bli vägledd till rätt beslut. Därför använder vi på Signpost moderna assessment-metoder, som rekryteringstester och kompetensbaserade intervjuer, för att identifiera och rekrytera rätt VD, chef eller styrelsemedlem till din verksamhet samt vid Second opinion.

Hitta rätt chef idag

Assessment och ledarskapsbedömningar är idag en avgörande del för att lyckas rekrytera framgångsskapande chefer till högre befattningar och styrelser. Det räcker helt enkelt inte med tidigare ledarerfarenhet och ”dokumenterat goda resultat”.

För att en chef ska skapa framgång behöver personen också besitta andra kompetenser. Till exempel nyfikenhet, samarbetsförmåga, lyhördhet och inte minst begåvning. Exakt vad varierar så klart mellan olika verksamheter och vilket uppdrag chefen ska ha. Och det är just därför som assessment utgör en så självklar del i den kompetensbaserade Diversity Executive Search-metodik vi på Signpost har tagit fram för chefsrekrytering och Second opinion.

Assessment – eftersom nyckelrekryteringar inte får gå fel

Tack vare assessment går det att mäta, dokumentera och objektivt bedöma chefskandidatens värderingar, drivkrafter, instinktiva beteenden, ledarskapsstil och kognitiva kapacitet. Vilket ger ett utmärkt underlag för såväl diskussion med kandidaten, som bedömning av personens potential i den aktuella rollen.

Med assessment går det dessutom att fånga upp destruktiva stressbeteenden, så att ni slipper ”köpa grisen i säcken” och istället fokusera på vad personen behöver när pressen ökar.

Kort sagt är syftet med assessment, rekryteringstester och kvalitativa personbedömningar i chefsrekryteringar avgörande om en person kommer att vara framgångsrik i en aktuell chefsbefattning och därmed minimera risken för felrekrytering.